ดูสีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

 

 วันเกิด

บริวาร

เดช

ศรี

กรรมะ

มนตรี

อัปมงคล

 อาทิตย์

แดง

ชมภู

เขียวใบไม้

 แดงแสด

ควันบุหรี่(เทา)

ฟ้า

 จันทร์

 เหลือง-ขาว-ครีม

 เขียวใบไม้

 น้ำเงิน-ดำ-ม่วง

 ควันบุหรี่(เทา)

 ฟ้า

แดง

 อังคาร

 ชมภู

 น้ำเงิน-ดำ-ม่วง

 แดงแสด

 ฟ้า

แดง

 เขียว ขาว ครีม

 พุธ (กลางวัน)

 เขียวใบไม้

 แดงแสด

 ควันบุหรี่(เทา)

 แดง

เหลือง-ขาว-ครีม

ชมภู

 พุธ (กลางคืน)

 ควันบุหรี่(เทา)

แดง

 เหลือง-ขาว-ครีม

เขียวใบไม้

น้ำเงิน-ดำ-ม่วง

แดงแสด

 พฤหัส

 แดงแสด

 ฟ้า

 แดง

ชมภู

 เขียวใบไม้

น้ำเงิน-ดำ-ม่วง

 ศุกร์

 ฟ้า

 เขียว-ขาว-ครีม

 ชมภู

น้ำเงิน-ดำ-ม่วง

แดงแสด

 ควันบุหรี่(เทา)

 เสาร์

 น้ำเงิน-ดำ-ม่วง

 ควันบุหรี่(เทา)

 ฟ้า  

เหลือง-ขาว- ครีม

ชมภู

เขียวใบไม้

 

 

 - ผู้ใช้รถควรเลือกสีให้ถูกต้องตามวันเกิดของตน

 - บริวาร      คือ    บุตร  เพื่อน  ผู้ใต้บังคับบัญชา

 - เดช          คือ    อำนาจที่สูงกว่าผู้อื่น  คุ้มครองตัว  และผู้อื่นได้

 - ศรี            คือ    คุณ  ลาภ  ยศ  ความสำเร็จ  การเงิน  และ  ศิริมงคล

 - กรรมะ      คือ    กิจการงานเจริญ  สำเร็จ

 - มนตรี       คือ    ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่  รักใคร่

 - อัปมงคล  คือ    การสูญสิ้น  ตรงข้ามกับความดีทุกประการ

 - หมายเหต  รถสีบรอนซ์ทอง - บรอนซ์เงิน  ถูกกับวันเกิดทุกคน  และถ้านำไปใช้ในหน้าที่การงาน ผู้ใหญ่เมตตา

ข้อแนะนำ
ผมจะแนะนำเรื่องการดูสีรถยนต์ที่ถูกต้องด้วยเช่นกันเพื่อคุณจะได้นำไปใช้อย่างถูกหลัก เช่น
1.  ถ้าเป็นรถส่วนตัวควรใช้สีที่เป็น
บริวาร  เป็นสีที่น่านิยมใช้มากที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับรถเราที่ใช้ส่วนตัว
2.  ถ้าเป็นรถสำหรับการเดินทางเป็นประจำคือเดิน(ทางไกล)  และเหมาะสมกับผู้ที่ทำงานราชการ ความใช้สีที่เป็น
เดช
3.  ถ้าจะใช้รถในการประกอบพิธีมงคล หรือการประกอบพิธีกรรมความใช้สีที่เป็น
ศรี
4. ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจ การค้า การลงทุน ควรใช้รถที่เป็นสี
กรรมะ  
5. ถ้าคุณเป็นพนักงานขับรถ หรือคนขับรถแท็กซี่  หรือรถโดยสารทั่วไปคุณควรจะใช้สี
มนตรีจะดีที่สุด