สีรถยนต์คนเกิดวันอังคาร

 MS. สีชมพู  เป็น  บริวาร
 MS. สีเขียว  
เป็น  อายุ
 MS. สีดำ  สีม่วง  
เป็น  เดช
 MS. สีเหลืองแก่  หรือ  สีแสด  
เป็น  ศรี
 MS. สีเทา หรือ ควันบุหรี่  
เป็น  มูล
 MS. สีฟ้า หรือ  สีน้ำเงิน  
เป็น  อุตสาหะ
 MS. สีแดง  
เป็น  มนตรี
 MS. สีขาว  สีนวล  สีเหลืองอ่อน  
เป็น  กาลกิณี

ความหมายของสี

๑.  บริวาร  หมายถึง  บุตร  ภรรยา  สามี  ญาติพี่น้อง  มิตรสหาย  ลูกน้อง  คนรับใช้  หรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา  คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ  ฯลฯ

๒.  อายุ  หมายถึง  สุขภาพอนามัย  ความสุขกายสบายใจ  ความเจ็บไข้ได้ป่วย  การราบรื่นในการดำเนินชีวิต  ฯลฯ

๓.  เดช  หมายถึง  อำนาจวาสนา  ชื่อเสียงเกียรติยศ  ความเจริญ  ก้าวหน้าในชีวิต  ตำแหน่งหน้าที่การงาน

๔.  ศรี  หมายถึง  มีโชคลาภบารมี  ได้ทรัพย์สินเงินทอง  อยู่เย็นเป็นสุข  เป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจ  มีบุคลิกดีราศีจับ  น่านับถือ  ไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยม  ยกย่อง  ฯลฯ

๕.  มูล  หมายถึง  มีฐานะ  มีหลักฐานบ้านเรือน  ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่สบาย  ตลอดทรัพย์สินดังเดิมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ  ฯลฯ

๖.  อุตสาหะ  หมายถึง  ความขยันหมั่นเพียร  ความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน  ความสำเร็จจากหน้าที่การงาน  ความคิดริเริ่มและความพยายาม  ฯลฯ

๗.  มนตรี  หมายถึง  บุคคลที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือ  คนที่ให้ความคุ้มครอง  คนที่เป็นที่พึ่งได้  เจ้านาย  ผู้บังคับบัญชา  พ่อแม่  อุปัชฌาย์อาจารย์  ครู  ญาติผู้ใหญ่  ฯลฯ

๘.  กาลกิณี  หมายถึง  ศัตรู  คู่แข่ง  คู่อาฆาต  อุปสรรคกับปัญหาต่างๆ  ความยากลำบาก  รายจ่าย  สิ่งที่เกิดความไม่ดี  ความชั่วทำให้มีเรื่องเสียหาย