การแก้ดวงปี 2551


การแก้ดวง

 
          1. การแก้ดวงเรื่องสุขภาพ   ให้แก้ด้วยการบริจาคยารักษาโรค  การทำบุญด้วยยารักษาโรค  การช่วยเหลือคนยากไร้  การปล่อยสัตว์  การไม่ฆ่าสัตว์  การไม่เบียดเบียนคนหรือสัตว์   การถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย 

          2. การแก้ดวงเรื่องชีวิต  การทำบุญด้วยการบริจาคโลงศพ  การทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์    การไถ่ชีวิตโคกระบือ หรือสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่เราไถ่ถอนให้มีชีวิตใหม่ได้   การถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร และผู้ล่วงลับไปแล้ว
 
          3. การแก้ดวงเรื่องการงาน  ไม่เบียดเบียนใคร  การทำบุญด้วยการใส่บาตร  การชี้งานให้ผู้อื่น   การกรวดน้ำให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

          4. การแก้ดวงเรื่องคู่ครอง  ไม่ผิดลูกใคร  ไม่ผิดสามีใคร  ไม่ผิดเมียใคร  ไม่เป็นพ่อสื่อ แม่สื่อให้ใคร  ไม่ข่มขืนบังคับขู่เข็นใคร  ไม่พูดจาหรือกระทำให้ใครต้องแตกแยกกัน  

          คนที่กำลังประสบกรรมแบบใดอยู่  จงยินดีที่ได้ใช้กรรมนั้นอยู่ และยินดีว่าได้ใช้กรรมนั้นแล้ว  อย่าไปทุกข์กับกรรมนั้นเลย  ให้คิดเสียว่า  เราเคยทำมาอย่างไร ผลกรรมนั้นย่อมสนองตัวเราแบบนั้น  หากได้ใช้กรรมนั้นๆ ให้หมดไป  ยิ่งเร็ว  ยิ่งดี จะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานในชาติ ในภพใดอีก  สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา  หรือเคยเกิดไปแล้ว  ให้เราพูดคำว่า  อโหสิกรรมให้  เพื่อจะได้ไม่ต้องจองเวรจองกรรมกันในชาติ  ในภพอื่นต่อไป

          บางคน  มีศาสนาประดับไว้ในทะเบียนบ้าน  แต่ไม่รู้จักศาสนาที่ประดับไว้ในทะเบียนบ้านของตน  ลองศึกษาธรรม  ในศาสนาของตน  แล้วจะเกิดปัญญา  เมื่อเกิดปัญญาย่อมรู้ทางแห่งความพ้นทุกข์   เมื่อรู้ทางแห่งความพ้นทุกข์   ย่อมรู้จักทางแห่งการหลุดพ้น  
 

 ประกาศลิขสิทธิ์
          ผลงาน ลิขสิทธิ์ ของผู้ทำนายดวง วัฒนา Meesook.com 
อนุญาตให้เว็บไซต์
http://www.meesook.com แห่งเดียวเป็นผู้เผยแพร่ผลงาน ไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือนำไปเผยแพร่ยังสื่อใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร  หากท่านใดพบข้อมูลดูดวงบนเว็บ Meesook.com ไปเผยแพร่ยังสื่ออื่น มีรางวัลให้ และมีส่วนแบ่งจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายให้อีก 30 เปอร์เซนต์
ติดต่อผู้ดูแลข้อมูลโทร 0898608818  Mail 
meesook9@yahoo.com