เพียงแต่คุณต้องการรู้ว่าคู่ครองของคุณหรือเนื้อคู่ของคุณนั้น มีลักษณะรูปร่างอย่างไร
คุณก็สามารถรู้ได้จากการคำนวณ วัน เดือน ปี เกิดของคุณ ซึ่งมีความแม่นยำถึง 80 %
เพราะผมได้ทดลองกับบุคคลหลายท่านก็พบว่าตรงมาก

ดูเนื้อคู่ ดูดวงเนื้อคู่ ดูดวงความรัก