ลางเขม่น ชุด 3

 - เขม่นที่  หูขวา  จะได้รับข่าวดีน่ารื่นรมณ์และน่าชื่นชม

 เขม่นที่  หูซ้าย  จะได้รับข่าวร้าย

 เขม่นที่  ริมฝีปากบน  จะได้กินของอันพึงใจ  มีลาภปาก

 เขม่นที่  ริมฝีปากล่าง บริวารลูกหลาน  จะนำโทษทุกข์มาสู่ท่าน

 เขม่นที่  สีข้าวขวา  ระวังจะมีทุกข์หนัก

 เขม่นที่  แขนซ้าย  จะได้รับทุกข์โทษ

 เขม่นที่  แขนขวา  จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชู

 เขม่นที่  ไหล่ขวา  จะต้องพลัดพรากจากคนรัก เสียของรัก

 เขม่นที่  จมูก  จะได้รับทุกข์หนัก

 เขม่นที่  อกรู้สึกใจไหว ๆ มีคนปองร้ายหรือเจ็บตัวให้ระวัง

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com