ทำนายลางสังหรณ์ฉบับโบราณ (เขียนจากประสบการณ์)
บทความประกาศลิขสิทธิ์ ผลงานของ 
อ.นันท์นภัส อ.ประจำเว็บ Goosiam.com

คำนำ ลางสังหรณ์

ลางสังหรณ์   ท่านผู้อ่านคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วบางท่านอาจจะเข้าใจดี  บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจดีนักว่าลางสังหรณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีลักษณะแบบไหนถึงจะเรียกว่าลางสังหรณ์  การเกิดลางสังหรณ์นี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนคือเป็นการเตือนเหตุการณ์ให้รู้ล่วงหน้า  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยากจะเกิดตอนไหนก็เกิดขึ้นมาได้เสมอ   เพราะบางครั้งเหตุร้ายที่เกิดขึ้นมานั้นไม่มีการเตือนให้เรารู้ล่วงหน้าก่อนเลย   เหตุการณ์อย่างนี้เป็นอันตรายอย่างหนักเพราะเราไม่สามารถแก้ไขอะไรไว้ล่วงหน้าได้   แต่ถ้ามีลางสังหรณ์เกิดขึ้นเตือนให้เรารู้ล่วงหน้าว่าต่อไปควรระวังตัวอย่างไรจะมีเคราะห์เกิดขึ้นแบบไหน   เรายังมีทางแก้ไขได้เพื่อให้เคราะห์หนักเป็นเบา  หรือเมื่อเรารู้แล้วทำพิธีแก้เคล็ดกับตัวเราไว้แล้วแต่เคราะห์นั้นอาจหนักหนาสาหัสเกินแก้   พอเราแก้เคราะห์พ้นจากตัวเราไปแล้วบางครั้งก็ไปเกิดกับสัตว์เลี้ยงหรือสิ่งอื่นแทนก็เกิดขึ้นได้  หรือถ้ายังมีเคราะห์กับตัวเราก็เพียงเล็กน้อยไม่หนักหนาสาหัส  ถ้ามีลางสังหรณ์เกิดขึ้นเตือนเราไว้ก่อนก็นับว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วเหมือนกับว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยชีวิตเราไว้  เรื่องนี้บางท่านก็ไม่เชื่อถือทำให้เสียชีวิตทรัพย์สินมามากแล้ว   แต่บางท่านก็เชื่อถือทำพิธีแก้เคล็ดแล้วก็หมดเคราะห์อยู่สุขสบายดีก็มีมากมาย    ฉะนั้นขอให้ท่านผู้อ่านพิจารณาเหตุผลดูให้ดีก่อนว่าควรจะเชื่อหรือไม่   แต่ในที่นี้ไม่ได้บังคับหรือให้ท่านผู้อ่านฝืนใจเชื่อเพียงแนะนำตามความเชื่อถือมาแต่โบราณ  ผู้นำมาเขียนรียบเรียงขึ้นนี้เคยคลุกคลีอยู่กับผู้สูงอายุท่านได้แนะนำบอกกล่าวเรื่องราวนี้ไว้  แต่ขณะนี้ท่านที่เคยแนะนำไว้ได้เสียชีวิตไปแล้ว  ผู้เขียนจึงอยากจะนำเรื่องราวที่ได้ยินและเคยประสบพบเห็นจริง มาแนะนำเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้ช่วยกันพิจารณาเหตุผล  และได้ศึกษาสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเหมือนเป็นสิ่งลี้ลับอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ศึกษาต่อไปในอนาคตข้างหน้า

 ตัวอย่าง   คนสมัยก่อน หรือคนที่อยู่ในชนบทปัจจุบันยังได้ยินคำนี้อยู่หลายท้องถิ่น  เช่น  ถ้ามีงานมงคล หรืองานแต่งงานคนเฒ่าคนแก่จะมาคอยแนะนำว่าวันนี้เป็นวันงานมงคลห้ามทำของแตกจะเป็นลางไม่ดี  ล้างเก็บสิ่งของต้องระวังอย่าให้แตกร้าวถ้าเกิดมีของแตกร้าวขึ้นอนาคตข้างหน้าคู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันวันนี้จะเกิดการหย่าร้างแตกแยก อย่างนี้เป็นต้น

            แต่จริง ๆ แล้วตามที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างบนนี้ต้องพิจารณาดูเหตุผลก่อนว่าเหตุที่ของแตกเพราะอะไร  ถ้าเพราะรีบร้อนแล้วนำภาชนะวางซ้อนกันหลาย ๆ ใบ หรือช่วยกันหลายคนจึงเกิดชนกันตกแตก  สิ่งของที่ถือมาเป็นคราบน้ำมันทำให้ลื่นตกแตกหรือไม่   ต้องพิจารณาแยกแยะเหตุผลให้ดีก่อนที่จะคิดว่าเป็นลางร้ายอันใดเกิดขึ้น  แต่ถ้าเกิดคู่บ่าวสาวกำลังถือแก้วน้ำอยู่ ๆ ก็หลุดมือลงแตกถ้าเป็นแบบนี้ก็ค่อยคิดถึงเรื่องลางสังหรณ์

              ลางสังหรณ์ที่จะนำมากล่าวต่อไปนี้ได้เรียบเรียงมาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากผู้บอกเล่าและผู้เขียนได้ประสบพบเห็นของจริงมา  เพื่อให้ผู้สนใจได้นำไปพิจารณาศึกษาปฎิบัติตามความเชื่อถือของแต่ละท่าน

บทความประกาศลิขสิทธิ์ผลงานของ อ.นันท์นภัส อ.ประจำเว็บ Goosiam.com

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com