ทำนายเสียงร้องของนก

 - ถ้านกในกรงร้องในเวลากลางคืน  ท่านจงระวังจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งให้ระวังโทสะ 

 - หากนกในกรงทำเสียงคล้ายคราง จะได้รับของฝาก 

 - หากเสียงคล้ายละเมอ  ท่านจะได้ข่าวบางอย่างในไม่ช้า 

 - ถ้านกร้องอย่างตกใจในเวลากลางคืน  จะได้ทรัพย์

 - หากนกร้องเสียงผิดปกติ  จะมีชื่อเสียงดีขึ้นหรือเด่นดัง 

 - ถ้านกร้องอย่างธรรมดาแล้วดิ้นรน จะมีคนมาขออาศัยท่าน

 - เห็นนก (นอกกรง) ทะเลาะตีกัน ท่านจะได้รับการสรรเสริญ 

 - หากเห็นนก (นอกกรง) จับคู่ท่านจะ  ได้ข้าทาสบริวาร 

 - หากนกบินมาเกาะและร้องแล้วบินไปทันที  จะมีคนคิดร้าย 

 - นกร้องขณะบินผ่านหลังคาเรือน  ระวังจะถูกใส่ความ 

 - นกถ้าร้องขณะบินข้ามศรีษะ ท่านจะได้ลาภและ 

 - นกร้องขณะบินผ่านบริเวณบ้าน  ท่านจะได้ลาภเงินทอง

 - อีกาบินมาเกาะแล้วผงกหัวร้องท่านจะได้รับข่าวบางอย่าง

 - หากอีกาสองตัวพูดกันบนหลังคา ท่านจะผิดใจกับญาติมิตร

 - หากนกเอี้ยงหลายตัวร้อง และตีกัน ท่านจะได้คนดีมาสู่บ้าน

 - นกเขาร้องกลางดึก  ญาติมิตรจะถามถึงท่าน 

 - หากนกพิราบร้องกลางดึก  จะมีคนกล่าวโทษถึงท่าน 

 - อีการ้องกลางดึก  เจ้านายจะกินแหนงในตัวท่าน

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
Copyright2005 all right reserved by www.goosiam.com and
www.meesook.com