ทำนายลางสังหรณ์ฉบับโบราณ (เขียนจากประสบการณ์)
บทความประกาศลิขสิทธิ์ ผลงานของ 
อ.นันท์นภัส อ.ประจำเว็บ Goosiam.com

ลางสังหรณ์

ลางสังหรณ์  -  นกแสกมาร้อง  โบราณท่านว่าถ้าได้ยินเสียงนกแสกมาร้องเรียกขวัญหรือหวีดร้องเสียงเยือกเย็นในหมู่บ้านไหน  หมู่บ้านนั้นต้องมีคนเสียชีวิตอย่างแน่นอนในไม่กี่วันข้างหน้านี้  ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงนกแสกบินร้องไปมาในเวลาค่ำคืน  หรืออาจจะมาร้องหลายคืนติดต่อกันอยู่ในระแวกนั้นจนมีคนเกิดเสียชีวิตขึ้นนกก็จะหยุดร้อง   ฉะนั้นถ้าผู้ใดได้ยินเสียงนกแสกร้องไม่ต้องลุกไปไล่ให้อยู่เงียบ ๆ

แก้เคล็ด  -  โบราณท่านแนะนำว่าเมื่อได้ยินเสียงนกแสกร้องให้ตื่นขึ้นนอนนิ่ง ๆรวบรวมสมาธิแล้วเรียกขวัญตนเองและคนในบ้านโดยระบุชื่อทุกคนในบ้าน  ตัวอย่าง  กู้ขวัญมาขวัญของข้าจงมาอยู่กับเนื้อกับตัวข้ากู้มาจงมาให้หมดให้สิ้น  แล้วก็ช่วยเรียกให้คนที่อยู่ในบ้านโดยระบุชื่อทุกคน เช่น กู้ขวัญลูกของข้าชื่อ........จงมาอยู่กับเนื้อกับตัวของลูกข้าแล้วสวดมนต์แผ่เมตตาไปให้สัพพะสัตว์และเจ้ากรรมนายเวรผู้ล่วงลับไปแล้วทั้งหลายอย่าได้มารบกวนจองเวรซึ่งกันและกัน  ให้หมดเวรกรรมต่อกันไปเกิดในที่เหมาะสมทุกท่านด้วยเทอญ ( ให้แนะนำบุตรหลานและทุกคนในบ้านถ้าได้ยินเสียงนกแสกร้องให้เรียกขวัญตนเองไว้)

บทความประกาศลิขสิทธิ์ผลงานของ อ.นันท์นภัส อ.ประจำเว็บ Goosiam.com

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com