ทำนายลางสังหรณ์ฉบับโบราณ (เขียนจากประสบการณ์)
บทความประกาศลิขสิทธิ์ ผลงานของ 
อ.นันท์นภัส อ.ประจำเว็บ Goosiam.com

ลางสังหรณ์

ลางสังหรณ์ -  นกเค้าแมวมาร้องเรียกขวัญ   ถ้าเกิดมีนกเค้าแมวเค้าแมวมาร้องใกล้บ้านในตอนกลางคืนให้รีบเข้าบ้านแล้วเรียกเอาขวัญตนเองและคนรอบข้างมาให้เร็วที่สุด  ถ้าคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงแถวนั้นคนไหนไม่ได้เรียกเอาขวัญตนเองไว้  อีกไม่นานก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยจนเสียชีวิต

แก้เคล็ด  -  ให้แก้เคล็ดด้วยการรีบเข้าในบ้านแล้วพูดว่าขัวญมา ขวัญมาขวัญข้าจงมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาเร็วไวมาให้หมดให้สิ้นมาขวัญมา  ถ้ามีบุตรหลานภายในบ้านผู้ใหญ่ก็จะมากอดแล้วเรียกขวัญให้พูดเหมือนกันกับเรียกขวัญของผู้ใหญ่   ก่อนนอนก็พาบุตรหลานสวดมนต์ให้อยู่สุขสบาย

บทความประกาศลิขสิทธิ์ผลงานของ อ.นันท์นภัส อ.ประจำเว็บ Goosiam.com

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com