ทำนายลางสังหรณ์ฉบับโบราณ (เขียนจากประสบการณ์)
บทความประกาศลิขสิทธิ์ ผลงานของ 
อ.นันท์นภัส อ.ประจำเว็บ Goosiam.com

ลางสังหรณ์

ลางสังหรณ์  -  คันบริเวณอุ้งเท้าขวา  คันอุ้งเท้าขวาท่านว่าจะได้เดินทางไกลในไม่ช้านี้   อาจจะไปแบบกะทันหันเลยก็ได้  จะเดินทางไปในทางที่ดีหรือร้ายนั้นไม่แน่นอนแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ถ้าไปในทางที่ดี เช่น ไปสอบ ไปอบรม ไปรับตำแหน่ง ต่าง ๆ  ไปในทางร้าย เช่น ญาติมิตรบุตรหลานที่อยู่ไกลมีเรื่องเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเดินทางไปช่วยเหลือ

แก้เคล็ด  -  ให้ทำบุญใส่บาตรแผ่เมตตาสวดมนต์เสริมดวงให้ได้เจอแต่สิ่งดีงาม  ถ้าได้เดินทางก็ขอให้ได้เดินทางไปในทางที่ดีมีโชคลาภ

บทความประกาศลิขสิทธิ์ผลงานของ อ.นันท์นภัส อ.ประจำเว็บ Goosiam.com

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com