ทำนายลางสังหรณ์ฉบับโบราณ (เขียนจากประสบการณ์)
บทความประกาศลิขสิทธิ์ ผลงานของ 
อ.นันท์นภัส อ.ประจำเว็บ Goosiam.com

ลางสังหรณ์

ลางสังหรณ์  -  คันอุ้งเท้าข้างซ้าย  จะได้เดินทางแต่ไปไม่ไกลเดินทางไปธุระใกล้ ๆ ไม่มีเรื่องร้ายอันใด  จะเสียเงินทองก็ต้องได้สิ่งตอบแทนมา

เสริมดวง  -  ด้วยการสวดมนต์ก่อนนอนขอพระไหว้พระให้ตัวเราและทุกคนในครอบครัวอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

บทความประกาศลิขสิทธิ์ผลงานของ อ.นันท์นภัส อ.ประจำเว็บ Goosiam.com

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com