ผู้จัดทำ
แนวคิด ออกแบบ  เนื้อหา เรียบเรียงบทความ โดย ผู้ดูดวงวัฒนา Goosiam.com
รูปเขียนภาพโดย นครินทร์  เตชัย ทีมงาน
ที่ปรึกษา อาร์ท อัฉรา
สงวนลิขสิทธิ์
ทุกเนื้อหา และองค์ประกอบในการจัดทำเว็บ Goosiam.com

 

     ไพ่ดอกจิก เสี่ยงทาย  โชค  การงาน  การค้าขาย  ธุรกิจ  ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา เริ่มเสี่ยงทายคลิกรูปภาพ

 

     ไพ่ข้าวหลามตัด เสี่ยงทาย การเงิน  ผลประโยชน์  เสี่ยงโชคต่างๆ  รวมลักษณะทำนาย ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา  เริ่มเสี่ยงทายคลิกรูปภาพ

 

     ไพ่โพแดง เสี่ยงทาย ความรัก  ความสุข  ความสำเร็จ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา เริ่มเสี่ยงทายคลิกรูปภาพ

 

 

     ไพ่โพดำเสี่ยงทาย  อุปสรรค  สิ่งขัดขวาง  เคราะห์  สิ่งที่ไม่ดีจะเกิดกับตัวเรา พร้อมวิธีการแก้ไขสิ่งที่จะเกิดขึ้น  เริ่มเสี่ยงทายคลิกรูปภาพ

 

คำแนะนำ การเสี่ยงทาย ควรเสี่ยง 2-3 วันต่อ 1 ครั้ง ไม่ควรเสี่ยงบ่อยครั้งจะเกิดโทษแก่ตัวเรา

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
Copyright all right reserved by
www.goosiam.com