ทำนายลักษณะชาย-หญิง (ฉบับปรับปรุง)

ทำนายดูลักษณะริมฝีปากปากชาย และหญิง

ผู้ที่มีริมฝีปากตรง สีแดงสดใด ไม่หนาไม่บาง ริมฝีปากบนและล่างเสมอกัน
เป็นคนมีจิตใจดี โอบอ้อมอารี จิตใจซื่อตรง สุขุมรอบคอบ และพูดจาเป็นหลักเป็นฐาน

ผู้ที่มีริมฝีปากทั้งสองหนากำลังงาม
เป็นคนมีความรู้ และความคิดอ่านดี จะได้เป็นครูอาจารย์ของผู้คนทั้งหาย จิตใจซื่อตรงมักชอบเสาะหาความรู้ใส่ตัว ผู้คนให้ความเคารพนับถือ

ผู้ที่มีริมฝีปากทั้งสองบาง จะเห็นได้ชัด
เป็นคนปากกล้าช่างพูด จิตใจมักไม่ตรงกับปากที่พูด หาสาระหรือความจริงไม่ค่อยได้

ผู้ที่มีริมฝีปากสวยได้รูปคล้ายกระจับ
เป็นผู้มีบุญ อุดมไปด้วยโภคทรัพย์ มีสติปัญญาดีและจะได้เป็นใหญ่เป็นโต มีผู้ให้ความเคารพนับถือยกย่อง

ผู้ที่มีริมฝีปากเบื้องล่างย้อยออกมา
เป็นคนเข็ญใจไร้ที่พึ่งมักทำตัวไม่ดี จึงไม่มีใครคบค้าสมาคม หรือให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต้องพยายามพึ่งและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ

ผู้ที่มีริมปากบนยาวและหนา
เป็นคนอายุยืน ใจเย็น อารมณ์ดี ไม้ค้าความหรือไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่นมากนัก

ผู้ที่มีริมฝีปากล่างยาวและหนา
เป็นคนตะกละ มักได้ เห็นแก่กิน ไม่รู้จักบันยะบันยัง สุลุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย

ผู้ที่มีริมฝีปากเล็ก หรือยื่นยาว
เป็นคนขี้เกียจ ไม่รู้จักสร้างตัวมีชีวิตอยู่โดยความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือจากผู้อื่น มักเข็ญใจ ตกระกำลำบากเพราะปากของตน

ผู้ที่มีริมฝีปากเหมือนถ้ำ
เป็นคนรู้จักเจรจา คำพูดน่าเชื่อถือ มีศีลธรรมและสัจจะ

ผู้ที่มีริมฝีปากแดงเต็มและสวยงาม
เป็นคนมีอำนาจวาสนามีทรัพย์สินเงินทอง หากเป็นผู้มีริมฝีปากเขียวหรือคล้ำ มักเป็นคนอายุสั้น เจ็บป่วยอยู่บ่อย ๆ

ผู้ที่มีริมฝีปากแดงอ่อน เหมือนกลีบกุหลาบ
เป็นผู้มีบุญอำนาจวาสนา จะได้เป็นใหญ่หรือมีผู้อุปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยอำนาจบารมีหรือช่วยเสริมส่งให้คู่รักประสบความสำเร็จได้

ผู้ที่มีริมฝีปากแตก หรือดำคล้ำ
เป็นคนอายุยืนยาว หากริมฝีกปากล่างปิดลงไม่ตรง เป็นคนชอบโกหกมดเท็จ เชื่อถือถ้อยความมิได้

แหล่งข้อมูล  ตำราดูลักษณะชาย และหญิง  ฉบับปรับปรุงโดยทีมพยากรณ์ Goosiam.com และ Meesook.com
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com