ทำนายลักษณะชาย-หญิง (ฉบับปรับปรุง)

ทำนายดูลักษณะบ่า ชาย และหญิง

ข้อแนะนำการสังเกตบ่านั้นต้องดูในลักษณะท่ายืนเท่านั้น จะดูได้แน่นอนและละเอียดที่สุด

ผู้ที่มีบ่าเสมอราบ หนา
เป็นผู้มีสติปัญญา จิตใจเข้มแข็ง มานะอดทน หนักเอาเบาสู้ มีสง่าราศรี ชีวิตจะพบกับความเจริญก้าวหน้า มีความสุข ความสบาย

ผู้ที่มีบ่าซ้ายสูงกว้าบ่าขวา 
เป็นคนขยันขันแข็ง  ทำมาค้าขึ้น  มีทรัพย์สินบริบูรณ์    

ผู้ที่มีบ่าขาสูงกว่าบ่าซ้าย 
เป็นคนใจกว้าง  ฟุ่มเฟือย  สุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักเก็บหอมรอมริลบ

ผู้ที่ไหล่ทั้งสองกว้าง 
หน้าเป็นเหลี่ยม  เป็นคนมีความสามารถสูง  ถนัดในหลายด้าน  และมานะอดทนหนักเอาเบาสู้  เป็นผู้มุงาน  จิตใจเข้มแข็ง  อดทน

ผู้ที่บ่ากว้างและแหลม 
จะได้รับความลำบาก  มีความเป็นอยู่เสมอตัว

ผู้ที่บ่าและไหล่กว้างเสมอกัน 
เป็นคนมีอำนาจวาสนาดี  จะได้เป็นใหญ่เป็นโต  ประสบความสำเร็จตั้งแต่หนุ่มสาว  มีสติปัญญาดี  ผู้คนให้ความเคารพเชื่อถือ

ผู้ที่ไหล่ทั้งสองบางเห็นเป็นเส้น 
ผู้นั้นมักทำอะไรเฉื่อยชา  หวังพึ่งแต่ผู้อื่น  ไม่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง

ผู้ที่ไหล่ลู่คล้ายคนหนาวสั่นอยู่เสมอ 
คือไหล่ห่อขึ้น  เป็นคนอาภัพ  ไร้วาสนา  มีความเป็นอยู่แร้นแค้น  ชีวิตมีแต่ความลำบาก

แหล่งข้อมูล  ตำราดูลักษณะชายหญิง
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com