ทำนายลักษณะชาย-หญิง (ฉบับปรับปรุง)

ทำนายดูลักษณะสะโพก

ผู้ใดสะโพกแห้ง  หาเนื้อมิได้  
เป็นคนกินเมีย  เลี้ยงลูกยาก  อยู่ไม่เป็นที่  อยู่ไม่ติดที่ชีวิตระเหเร่ร่อน

ผู้ใดสะโพกกลีบเล็ก  
เป็นคนไร้ทรัพย์  รักษาทรัพย์ไว้ไม่อยู่  มักเปลี่ยนที่อยู่บ่อย ๆ

ผู้ใดสะโพกโต  ท้องโต  
เป็นคนทำมาหากินเก่ง  มีความสุขสบาย  ขยันหมั่นเพียร

ผู้ใดสะโพกกลม  
มักมีเรื่องขัดใจกับผู้อื่นได้ง่าย  บุตรมักทะเลาะเบาะแว้งกัน

ผู้ใดสะโพกเล็ก  
จะทุกข์ยากเมื่อเยาว์วัย  สุขสบายเมื่อแก่ตัว  หากรู้จักขยันขันแข็ง  เก็บหอมรอมริบ  และหมั่นทำมาหากิน

แหล่งข้อมูล  ตำราดูลักษณะชายหญิง
สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com