ดูดวง ดูโหงวเฮ้ง
บทความประกาศลิขสิทธิ์ ผลงานของ 
อ.วัฒนา อ.ประจำเว็บ Goosiam.com

หน้าผากกว้าง

          เป็นคนที่มีความจำดี  มีสติปัญญาดีมาก  จดจำเรื่องในอดีตได้  ชอบนำสิ่งใหม่ๆ แสวงหาในตนเองอยู่เสมอ  มักจะเป็นผู้มีความรู้  และในบางคนถึงจะเรียนไม่สูง แต่ถ้าหน้าผากกว้าง มักจะมีความรู้ดีกว่าคนที่เรียนสูงในหลายคน  ส่วนฐานการเงินในอนาคตเรียกว่ามีฐานะค่อนข้างดี มีการเงินอยู่ในระดับสูงกว่าลักษณะหน้าผากอื่นๆ  มีความก้าวหน้าในสายงาน  และประสบความสำเร็จได้รวดเร็วกว่าคนอื่น หน้าผากลักษณะนี้เป็นข้อสังเกตที่ชาวจีนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และความสำคัญกับบุคคลที่มีหน้าผากลักษณะนี้มากกว่า หน้าผากลักษณะอื่นๆ

บทความประกาศลิขสิทธิ์ผลงานของ อ.วัฒนา
ลิขสิทธิ์ร่วม Goosiam.com และ Meesook.com

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and
www.meesook.com