ดูโหงวเฮ้ง
บทความประกาศลิขสิทธิ์ผลงานของ อ.วัฒนา
ลิขสิทธิ์ร่วม Goosiam.com และ Meesook.com

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and www.meesook.com


  ดูหน้าผาก
 
 -
หน้าผากสูง
  - หน้าผากสูงกว้าง
  - หน้าผากสูงแคบ
  - หน้าผากกระดูก
  - หน้าผากกว้าง
  - หน้าผากกว้างคางเหลี่ยม
  - หน้าผากต่ำ
 - หน้าผากแคบ
 - หน้าผากแคบขากรรไกรกว้าง
  ดูหน้าผากเพิ่มเติมชุด1
 
-
หน้าผากใหญ่มาก
 - หน้าผากโหนกนูน
 - หน้าผากสี่เหลี่ยม
 - หน้าผาเรียบได้ฉาก
 - หน้าผากโค้งลง
  ดูหน้าผากแนวลักษณะอื่น (เพิ่มเติม)
 
-
หัวเถิกจากกลางหน้าผากขึ้นไป
 - หัวเถิกจากสองข้างหน้าผากขึ้นไป
 - หัวเถิกอย่างสมส่วน
 - หน้าผากมีรอยย่นรูปกากบาท
 - หน้าผากมีรอยย่นยุ่งเหยิงแนวนอน
 - หน้าผากมีรอยย่นลึกบนหน้าผาก
 - หน้าผากมีรอยย่นโค้งลง
 - หน้าผากมีรอยโค้งหลายเส้น
 - หน้าผากมีรอยย่นแนวตั้งหนึ่งเส้น
 - หน้าผากนูนออกช่วงล่าง
 - หน้าผากมีชาร์มมิ่ง
 - หน้าผากสูง
 - หน้าผากกว้างใหญ่
 - หน้าผากแคบ
 - หน้าผากนูน
 
  ดูใบหน้า
 
- ว่าด้วยเรื่องดูโหงวเฮ้ง
 
- ใบหน้าสี่เหลี่ยมยาว หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 
- ใบหน้ารูปสามเหลี่ยม
 
- ใบหน้ารูปกึ่งสามเหลี่ยม
 
- ใบหน้าสี่เหลี่ยม
 
- ใบหน้าวงกลม

   ดูขนตา
 
-
ขนตาดก
 - ขนตาบาง
 - ขนตายาว
 - ขนตาสั้น
 
  ดูขากรรไกร ชุด1
 - ขากรรไกรกว้าง และกาง
 - คาง และขากรรไกรแคบแหลม
 - ขากรรไกรใหญ่
 - ขากรรไกรกว้างกลม
 - ขากรรไกร และคางแคบแต่กลม
 - คางสองชั้น
 - คาง และขากรรไกรรูปสี่เหลี่ยม
 - ใต้คางบุ๋มจนคางยื่น
 - ใต้คางเป็นรูปกากบาท
 
  ดูขากรรไกร ชุด2
 - มีรอยย่นแนวตั้งที่แก้ม
 - มีรอยย่นที่จอนผม
 - ที่คางมีรอยย่นหนึ่งเส้น
 - โหนกแก้มนูนออกด้านข้าง
 - โหนกแก้มผอม
 - โหนกแก้มราบเรียบ
 - ส่วนล่างของโหนกแก้มใหญ่
 - โหนกแก้มสูง
 - โหนกแก้มอวบอิ่ม
 
ดูลักษณะปาก
 
-
ปากแหลม
 - ปากใหญ่
 - มุมปากชูขึ้น
 - ริมฝีปากบนหนา
 - ปากเล็ก
 - ปากหมู
 - ริมฝีปากหนา
 - ริมฝีปากล่างหนา
 - ริมฝีปากบนยาวกว่าริมฝีปากล่าง
 - ริมฝีปากบาง
 - ริมฝีปากล่างยื่นออกมามากกว่าริมฝีปากบน
 - ริมฝีปากงอนขึ้น
 - ริมฝีปากโค้งงอทั้งสี่จุด
 - มุมปากโค้งลง
  ดูลักษณะใบหน้า ชุด 1
 
- หน้ากลม
 
- หน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า
 
- หน้าโหนกแก้มนูนสูง
 
- หน้ารูปไข่
 
- หน้าสามเหลี่ยม
 
- หน้าสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
 
- หน้าสี่เหลี่ยมจตุรัส
  ดูลักษณะใบหน้า ชุด 2
 
- ใบหน้าเล็ก
 
- หน้ากลม
 
- หน้าแคบยาว
 
- หน้ายาว
 
- หน้ารูปไข่ (ช่วงล่างแหลม)
 
- หน้าบริเวณขากรรไกรแคบ
 
- หน้าสามเหลี่ยม
 
- หน้าสี่เหลี่ยม
   ดูผม
 
-
ผมแข็ง
 - ผมน้อยบาง
 - สีผมจางอ่อน
 - ผมตำเข้ม
 - ผมเส้นเล็ก
 - ผมเส้นใหญ่
 - ผมหนา
 
- ผมอ่อนนิ่ม
  ดูลักษณะดวงตา
 - ตากลม
 
- ตาโต
 
- ตาโตมาก
 
- ตาโปนออก
 
- ตาเรียวแหลม
 
- ตาลึก
 
- ตาเล็ก
 
- ตาเล็กมาก
 
- ตาหรี่
  ดูดวงตา ชุด 1
 
- ตากลม
 
- มีรอยย่นใต้ขอบตา
 
- ตาข้างขวาโตกว่าตาข้างซ้าย
 
- ตาเขหรือตาเหล่
 
- ตาชั้นเดียว
 
- ตาสองข้างชิดกัน
 
- ตาดำอยู่ชิดขอบตาบน
 
- ตาดำอยู่ติดขอบล่าง
 
- ตาซ้ายโตกว่าตาขวา
 
- ตาโต
 
- ตาพองโต
 
- ตามองข้างบนขณะพูด

   ดูลักษณะปาก แบบง่ายๆ
 
-
ปากนักเจรจา
 - ปากนักชิม
 - ปากเย้ายวน
 - ปากผู้สูงศักดิ์
 - ปากพ่อค้า
 - ปากหัวดื้อ
 - ปากผู้มีบุญ
 
  ดูรอยยิ้ม
 
-
รอยยิ้มบริสุทธิ์
 - รอยยิ้มแบบเปิดเผย
 - รอยยิ้มไม่จริงใจ
 
  ดูโหงวเฮ้งจากตำรา
 - ดูดวงหน้า
 - ดูศรีษะ
 - ดูผม
 - ดูหน้าผาก
 - ดูคิ้ว
 - ดูจมูก
 - ดูใบหู 
 
  ดูใบหู
 - ปลายหูม้วนไปด้านหลัง
 - ส่วนบนของใบหูบุ๋มลง
 - ส่วนบนใบหูแหลม
 - ใบหูใหญ่
 - ใบหูอ่อน
 - ใบหูเล็ก
 - ใบหูส่วนบนยื่นออก
 - ใบหูหนา
 - ใบหูบาง
 - ใบหูด้านในยื่นออก
 - ปลายหูล่างแหลม
 - ใบหูต่ำกว่าปกติ
 - ใบหูอยู่สูงกว่าปกติ
 - ใบหูแข็ง
 
  ดูลักษณะจมูก ชุด1
 
-
มีรอยย่นใต้จมูก
 - ร่องระหว่างจมูกกับปากสั้น
 - ร่องระหว่างจมูกกับปากยาว
 - รูจมูกเล็ก
 - รูจมูกใหญ่
 - ดั้งจมูกต่ำ
 - ปีกจมูกกว้างใหญ่
 - ปีกจมูกเล็ก
 - จมูกห้อยขึ้น
 - จมูกห้องลง
 - จมูกใหญ่
 - จมูกเล็ก
 - จมูกสั้น
 - จมูกคล้ายสิงโต 

ดูดวงตา ชุด 2
 
- หนังตาล่างบวม
 
- หลับตาเวลาพูด
 
- มีรอยตีนกา
 
- กระพริบตาบ่อยๆ เวลาพูด
 
- หนังตาบวม
 
- ตาเหลือก
 
- มองลงข้างล่างขณะพูด
 
- ตาแห้ง
 
- ตาเล็กยาว
 
- ตาสองชั้น
 
- ตาสองข้างอยู่ห่างกันมาก
 
- ตาหวาน
 
- ตาลึก
 
- ตาเล็ก
  ดูคิ้ว ชุด 1
 - ขนคิ้วหนา และดำเข้ม
 
- ขนคิ้วแข็ง และหยาบ
 
- ขนคิ้วยาว
 
- ขนคิ้วห่าง และบาง
 
- คิ้วโก่ง เหมือนคันศรหรือวงจันทร์
 
- คิ้วยาวมากเลยหางตา
 
- คิ้วเล็ก
 
- คิ้วเล็กเรียว
 
- คิ้วสั้น
 
- คิ้วใหญ่ และดก
  ดูคิ้ว ชุด 2
 
- หว่างคิ้วแคบ
 
- มีรอยย่นแนวตั้งหลายเส้นระหว่างคิ้ว
 
- หว่างคิ้วกว้าง
 
- มีรอยย่นแนวนอนหนึ่งเส้นระหว่างคิ้ว
 
- มีรอยย่นแนวนอนหลายเส้นระหว่างคิ้ว
 
- มีรอยย่นสองเส้นระหว่างคิ้ว
 
- มีรอยย่นแนวนอนสองเส้นระหว่างคิ้ว
 
- ปลายคิ้วตก
 
- ปลายคิ้วแตกเป็นง่าม
 
- คิ้วเหมือนพู่ปาดกันป้าย
 
- คิ้วต่ำ
 
- คิ้วสูง
 
- ปลายคิ้วกระดกขึ้น

   ดูลักษณะจมูก ชุด2
 - จมูกผอมเล็ก
 - จมูกคล้ายจมูกชาวยิว
 - จมูกคล้ายจมูกชาวโรมัน
 - จมูกชะมด
 - มีรอยย่นที่ปลายจมูก
 - ดั้งจมูกคดงอ
 - จมูกชี้ขึ้น
 - จมูกโด่ง
 - จมูกยาวตรง
 - จมูกกระเทียม
 - จมูกคล้ายจมูกสุนัข
 - จมูกคล้ายจมูกชาวกรีก
 
  ดูลักษณะจมูก ชุด3
 
-
จมูกกว้าง
 - จมูกงุ้มลง
 - จมูกชูขึ้น
 - จมูกบาง
 - จมูกคด
 - จมูกแบน
 - จมูกไม่มีดั้ง
 - จมูกเล็ก
 - จมูกแหลม
  ดูฟัน
 - ฟันเรียงกันยุ่งเหยิง
 - ฟันเล็ก
 - ฟันแหลม
 - ฟันห่าง
 - ฟันใหญ่
 - ฟันยื่น
  ดูหนวดเครา
 - หนวดเคราดก
 - หนวดเคราน้อยสงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนส่วนใด
ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ นอกจากได้รับอนุญาตเท่านั้น
reserve the copyright since  year 2001 arrive at year now  
the copyright of www.goosiam.com and www.meesook.com

ทุก 1 ก้าว
          เกิดมาเป็นคนต้องรู้จักก้าวไปข้างหน้า การก้าวไปข้างหน้านั้นต้องก้าวด้วยสติ ปัญญา มีความคิด พิจารณาไตร่ตรองด้วยเหตุผล ผู้ก้าวไปข้างหน้านั้นจึงจะเป็นผู้มีความรู้ มีความคิด มีสติ และปัญญา และพร้อมในการฝึกตนตลอดเวลา  ส่วนใครรู้จักก้าวไปข้างหน้าให้ถี่ขึ้นผู้นั้นย่อมได้รับผลสติปัญญามากขึ้น หากใครสามารถก้าวได้แม้แต่ก้าวเพียง หนึ่ง ก้าวและรู้จักใช้สติ และปัญญา อย่างมีเหตุ และผล  ผู้นั้นมักจะมีปัญญามากกว่าบุคคลปกติ  ชีวิตคนเรานั้นมีค่าถ้ารู้จักก้าวให้เป็น เมื่อเกิดปัญหากับตนเองจึงรู้จักแก้ รู้จักกระทำอย่างมีสติ มีเหตุ มีผล โดยใช้ปัญญา
          แต่ทุกวันนี้ค่าวัตถุ ค่านิยม ค่ากิเลส ซึ่งนิยามว่าสิ่งสมมุติ มาเบียดบังการก้าวของแต่ละคน บางคนนั้นก้าวไปข้างหน้าเพียงร้อยก้าว ยังไม่รู้ว่าจะก้าวไปเพื่ออะไร  เมื่อปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตตนนั้นจึงไม่สามารถ คิดแก้ปัญหาทางออกของตนได้ จึงมีหลายครั้งที่ต้องทำอะไรพลาดพลั้งไป เพราะไม่เคยฝึกใช้สติ เหตุผล และปัญญา
         เชื่อเถอะว่าทุกคนเกิดมาสามารถก้าวได้ด้วยสติ และปัญญาได้ด้วยตนเอง หากต้องการจะก้าวไปข้างหน้า  ก็ก้าวได้ด้วยตนเอง  หากใครยังก้าวด้วยวัตถุ ด้วยกิเลส ด้วยความนิยม ผู้นั้นยังเรียกว่ายังไม่ใช่ผู้ก้าว แม้จะก้าวไปข้างหน้าก็ตาม

วัฒนา Goosiam.com