ดูดวงคนเกิดปีกุน

          คนเกิดเดือน  5  และเดือน  11  และคนเกิดวันอาทิตย์ และวันเสาร์ในปีกุน คือ   หญิงขี่หมู  ทายว่า  ผู้นั้นเป็นคนเฉย  ปัญญาน้อย  ต้องอาศัยผู้อื่น  ทรัพย์สินได้ๆ  เสียๆ ไม่แน่นอน

 

          คนเกิดเดือน  6  และเดือน  12 หรือคนเกิดวันจันทร์ในปีกุน  คือ  พระยานั่งแท่น    ทายว่า  ผู้นั้นมีวาสนาดีจะได้เป็นใหญ่  เป็นที่พึ่งแห่งชาติทั้งปวง  จะมีความสบายมากทรัพย์สินสมบูรณ์นักฯ

          คนเกิดเดือน  7 และเดือน 1 หรือคนเกิดวันอังคารในปีกุน  คือ  มนุษย์นั่งเรือกัลยา  ทายว่า  ผู้นั้นเป็นคนได้ลาภเนืองๆ เป็นที่นับถือแห่งคนทั้งหลายฯ

 

           คนเกิดเดือน  8 และเดือน   2 หรือคนเกิดวันพุธในปีกุน  คือ  บุรุษขี่โค  ทายว่า  ผู้นั้นจะต้องเหนื่อยถึงจะมีทรัพย์ก็ต้องตรากตรำลำบากวาสนาคุ้มตัว

 

          คนเกิดเดือน  9  และเดือน  3  หรือคนเกิดวันพฤหัสบดีในปีกุน  คือ  พระยานั่งแท่น  ทายว่า  ผู้นั้นจะมีบุญเป็นที่นับถือแห่งคนทั้งหลาย  และทรัพย์สินสมบูรณ์ฯ

 

          คนเกิดเดือน  10  และเดือน  4  หรือคนเกิดวันศุกร์ในปีกุน  คือ  เทพยดาขี่พญานาค  ทายว่า  ผู้นั้นเป็นคนใจร้อน  โทโสมาก  ไม่รู้หายแลฯ

 

อ้างอิงจากหนังสือ  ชื่อดีมีราศ