หน้าแรก

ดูดวง

เกมส์

รายการย้อนหลัง

ฟังเพลง

กีฬา-ฟุตบอล

โรค-สุขภาพ

สารบัญเว็บ

หางาน

บอร์ดชาวสยาม

ตลาดสยาม

ข่าว

ดูทีวี-ฟังวิทยุ

Chatroom

ทำบุญออนไลน์

วาไรตี้ ความรู้

คลิปวีดีโอ

ภาพ SEXY

บทย่อละครหนัง

ข่าวดารา

สาระผ่านเมล์

โปรแกรมเด็ดๆ

หวย เลขเด็ด

เกมส์มันๆ

 ฟรีเว็บบอร์ด

 ดูชื่อสกุล

ฟุตบอล

เกมส์ฟรี

พระเครื่อง

ตลาดพระเครื่อง

 จีเกมส์

 

 

 

Sitemap

     หน้าแรกสารบัญเว็บไซต์  
ค้นหาเว็บไซต์  


  หน่วยงานราชการ -องค์กร
  กกต. จังหวัด
  กระทรวงกลาโหม
  กระทรวงการคลัง
  กระทรวงการต่างประเทศ
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กระทรวงคมนาคม
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กระทรวงพลังงาน
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย
  กระทรวงยุติธรรม
  กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรุงเทพมหานคร
  กษัตริย์และราชวงศ์
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการทหารสูงสุด
  โครงการ
  งาน-หางาน
  ตำรวจ
  ตำรวจนครบาล
  ตำรวจภูธร
  ทหาร
  นักการเมือง
  นิคมสหกรณ์
  พรรคการเมือง
  มูลนิธิ
  รัฐวิสาหกิจ
  เรือนจำ
  เว็บสำคัญ
  ศาล
  ศาลจังหวัด ศาลแขวง
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ศูนย์อนามัย
  สถานกงสุล
  สถานทูต สถานกงสุล
  สถานทูตต่างประเทศในไทย
  สถานทูตไทยในต่างประเทศ
  สถาบัน
  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  สมาคม
  สมาพันธ์
  สำนักงานการค้าภายในจังหวัด
  สำนักงานเกษตร
  สำนักงานขนส่งจังหวัด
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  สำนักงานคลังจังหวัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานเทศบาล
  สำนักงานธนารักษ์จังหวัด
  สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
  สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค
  สำนักงานประมงจังหวัด
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
  สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
  สำนักงานสถิติจังหวัด
  สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  สำนักงานสรรพากรจังหวัด
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุข
  สำนักงานอัยการ
  สำนักนายกรัฐมนตรี
  สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
  หน่วยราชการอิสระ
  หอการค้า
  องค์กร สมาคม มูลนิธิ
  องค์กรการเมือง
  องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO)
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  อาสาสมัคร

  การศึกษา
 
  กิจกรรม-วันสำคัญ
 
  กีฬา
 
  ข่าว-สื่อ
 
  ความรู้ข้อมูลสำคัญ
 
  คอมพิวเตอร์
 
  ชอปปิ้ง
 
  ท่องเที่ยว
 
  ธนาคารสถาบันการเงิน
 
  ธุรกิจ
 
  บันเทิงนันทนาการ
 
  บุคคสังคมวัฒนธรรม
 
  แพทย์-สุขภาพ
 
  ยานยนต์
 
  อสังหาริมทรัพย์ ฯ
 
  อินเทอร์เน็ต
 
  เพิ่มเว็บไซต์


 
 

ลงโฆษณาตำแหน่งนี้ รายละเอียด

01 สิงห์บอล
http://www.singball.com
ผลบอล วิเคราะห์บอล วิเคราะห์ผลฟุตบอล

108ดูดวงชื่อสกุล
http://www.meename.com
ดูดวง วิเคราะห์ชื่อ เปลี่ยนชื่อ-สกุล  ตั้งชื่อ ชื่อบุตร

108ดูดวงเนื้อคู่เด็ด
http://www.goosiam.com
ดูดวงอ่านดวงวันนี้ดูเนื้อคู่ การงาน สุขภาพ

108เกมส์แฟรซ
http://www.meegame.com
รวมเกมส์แฟรซมากมายกว่า 10000 หมื่นเกมส์

108เว็บฟรี
http://www.meeboard.com
รวมกระดานบอร์ด เว็บแจกฟรี

หมวดสารบัญเว็บย่อย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 160 รายการ
1.กลุ่มนโยบายและการวางแผน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต2 (รายละเอียด)
แนะนำหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม กลยุทธ์ ในการจัดการ หน่วยงานในสังกัด กลุ่มนโยบาย
http://school.obec.go.th/planrb2

2.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดศึกษา สพท.อุดร (รายละเอียด)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนนอุ่มจาน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
http://school.obec.go.th/superud2

3.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (รายละเอียด)
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
http://www.superbk3.net

4.กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล (รายละเอียด)
ข้อมูลภารกิจหน้าที่ ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ระเบียบกฎหมาย ค้นหาครูในสังกัด
http://www.satun1.net

5.การจัดการความรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (รายละเอียด)
เพื่อส่งสริมสนับสนุนการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการจัดการความรู้ระหว่างสถาบัน
http://www.pl01.org

6.ระบบรับส่งหนังสือราชการอิเล็คทรอนิคส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 (รายละเอียด)
ให้บริการรับส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ คู่มือการใช้ระบบรับส่งหนังสือ
http://www.chon3.org

7.ศูนย์การเรียนรู้ลำพูน1 (รายละเอียด)
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน
http://school.obec.go.th/elp

8.ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (รายละเอียด)
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาและผู้บริหาร จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์
http://www.aoc.samutprakan2.com

9.ศูนย์พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา สพท.อบ.1 (รายละเอียด)
ให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร การประกันคุณภาพ การศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
http://www.pragun.ubon1.net

10.ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก (รายละเอียด)
แหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
http://www.piyachanok.com

11.ศูนย์ไอซีทีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 1 (รายละเอียด)
ข้อมูลศูนย์ไอซีที รับเรื่องร้องทุกข์ บริการดาวน์โหลดข้อมูล บริการสำหรับสมาชิก
http://www.phichit.org

12.สำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก (รายละเอียด)
ข่าวสารการศึกษา หน่วยงานการศึกษาในสังกัด และกิจกรรม ข่าวการศึกษา
http://www.edphsmun.go.th

13.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 (รายละเอียด)
ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเขตอยู่ ณ ศูนย์ราชการอำเภอเวียงสระ ถนนสาย กระบี่-สุราษฎร์ธานี
http://www.surat3.net

14.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ (รายละเอียด)
ข้อมูลหน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และรายชื่อสถานศึกษาจังหวัดกระบี่
http://area.obec.go.th/krabi1

15.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (รายละเอียด)
ข้อมูลหน่วยงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
http://area.obec.go.th/bangkok2

16.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (รายละเอียด)
โครงสร้างสำนักงาน โรงเรียนในสังกัด ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี และข้อมูลสินค้า
http://www.kaned1.org

17.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต2 (รายละเอียด)
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 70140
http://www.kan2.go.th

18.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 (รายละเอียด)
ประวัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ข้อมูลโรงเรียน ข้าราชการ และนักเรียนในสังกัด
http://area.obec.go.th/kalasin1

19.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1 (รายละเอียด)
ข้อมูลหน่วยงาน คณะผู้บริหาร กลุ่มสายงานต่าง ๆ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
http://area.obec.go.th/kamphaengphet1

20.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 (รายละเอียด)
ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ยุทธศาตร์การดำเนินงาน จุดเน้นของ แผนภูมิโครงสร้าง
http://area.obec.go.th/kamphaengphet2

21.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 (รายละเอียด)
ข้อมูลหน่วยงาน ผู้บริหาร คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ผลงานนักเรียน
http://www.kkzone1.go.th

22.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 (รายละเอียด)
ตั้งอยู่ที่ ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
http://www.kkzone5.org

23.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 (รายละเอียด)
ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 โครงสร้างการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ แผนงานงบประมาณ
http://area.obec.go.th/chanthaburi2

24.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (รายละเอียด)
ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เขตการรับผิดชอบ แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
http://area.obec.go.th/chachoengsao1

25.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 (รายละเอียด)
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
http://www.chachoengsao1.go.th

26.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (รายละเอียด)
ประวัติความเป็นมาสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทำเนียบบุคลากร แนะนำกลุ่มปฎิบัติงาน
http://www.cha2.go.th

27.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (รายละเอียด)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
http://area.obec.go.th/chachoengsao2

28.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 (รายละเอียด)
ข้อมูลทั่วไป บุคลากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สวัสดิการข้อมูลพื้นฐานรายโรงเรียน
http://www.chon1.go.th

29.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท (รายละเอียด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://area.obec.go.th/chainat1

30.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (รายละเอียด)
ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทำเนียบบุคลากร ข้อมูลผู้บริหาร
http://area.obec.go.th/chaiyaphum2

31.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต3 (รายละเอียด)
ตั้งอยู่ที่ ถนนโกสีย์ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
http://www.chy3.com

32.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 (รายละเอียด)
ประวัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 สภาพทั่วไป แผนงานและโครงการ แนะนำผู้บริหาร
http://area.obec.go.th/chumphon2

33.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 (รายละเอียด)
ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวสารประชาสัมพันธ์
http://area.obec.go.th/chiangrai1

34.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 (รายละเอียด)
ข้อมูลหน่วยงาน ผู้บริหาร บุคลากร กลุ่มปฎิบัติงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และรายชื่อสถานศึกษาในสังกัด
http://area.obec.go.th/chiangrai2

35.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 (รายละเอียด)
ข้อมูลองค์กร ผู้บริหาร กลุ่มต่าง ๆ ข่าวนิเทศสัมพันธ์ และรวมเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
http://www.cr3.go.th

36.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 (รายละเอียด)
ประวัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 โครงสร้างการบริหาร แนะนำกลุ่มปฎิบัติงาน
http://area.obec.go.th/chiangrai4

37.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ 4 (รายละเอียด)
ตั้งอยู่เลขที่ 134 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
http://area.obec.go.th/chiangmai4

38.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (รายละเอียด)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การอบรม และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
http://area.obec.go.th/chiangmai2

39.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (รายละเอียด)
ข่าวภาระกิจผู้บริหาร ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลกลุ่มงาน โรงเรียนในสังกัด
http://www.chiangmaiarea2.go.th

40.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 (รายละเอียด)
ข้อมูลแนะนำองค์กร ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลนักเรียน ครู สถานศึกษา สภาพการจัดการศึกษา
http://www.chiangmaiarea5.go.th

41.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 (รายละเอียด)
ข้อมูลผู้บริการ ข้อมูลเขตพื้นที่ กลุ่มงานในสำนักงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ
http://www.chiangmaiarea1.go.th

42.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3 (รายละเอียด)
ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ข่าวสารของหน่วยงานภายใน ลิงค์ศูนย์ประสานงาน สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
http://www.cmarea3.go.th

43.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 (รายละเอียด)
ตั้งอยู่ที่ ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
http://www.trang1.go.th

44.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 (รายละเอียด)
โครงสร้างการบริหาร บทบาทอำนาจหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ บริหาร บุคลากร ข่าวสารประชาสัมพันธ์
http://area.obec.go.th/trang2

45.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 (รายละเอียด)
ตั้งอยู่เลขที่ 359 ถนนเพชรเกษม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
http://www.trang2.go.th

46.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 (รายละเอียด)
ข้อมูลพื้นฐาน บุคลากร กลุ่มงานในสังกัด ข้อมูลสารสนเทศ หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.takesa1.go.th

47.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 (รายละเอียด)
ข้อมูลหน่วยงาน ที่ตั้ง ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
http://area.obec.go.th/tak1

48.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก (รายละเอียด)
ประวัติความเป็นมา บุคลากร โครงสร้างองค์กร และเว็บไซต์สถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
http://area.obec.go.th/nakhonnayok1

49.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก (รายละเอียด)
ตั้งอยู่เลขที่ 182/89 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
http://www.nayok.go.th

50.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 (รายละเอียด)
ตั้งอยู่ที่ ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
http://www.nkpedu1.org

หน้าที่ 1 2 3 4


หน้าแรก

ดูดวง

เกมส์

รายการย้อนหลัง

ฟังเพลง

กีฬา-ฟุตบอล

โรค-สุขภาพ

สารบัญเว็บ

หางาน

บอร์ดชาวสยาม

ตลาดสยาม

ข่าว

ดูทีวี-ฟังวิทยุ

Chatroom

ทำบุญออนไลน์

วาไรตี้ ความรู้

คลิปวีดีโอ

ภาพ SEXY

บทย่อละครหนัง

ข่าวดารา

สาระผ่านเมล์

โปรแกรมเด็ดๆ

หวย เลขเด็ด

เกมส์มันๆ

 ฟรีเว็บบอร์ด

 ดูชื่อสกุล

ฟุตบอล

เกมส์ฟรี

พระเครื่อง

ตลาดพระเครื่อง

 จีเกมส์

 

 

Sitemap

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ห้ามลอกเลียนทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
นอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น Copyright all right reserved by
www.goosiam.com