ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมศิลปากร รับสมัครงาน วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 31 อัตรา รับสมัครถึง 16 กันยายน 2552

กรมศิลปากร รับสมัครงาน วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 31 อัตรา รับสมัครถ ึง 16 กันยายน 2552
 กรมศิลปากร รับสมัครงาน วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 31 อัตรา
 
 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 / 2552 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
 กลุ่มการเจ้าหน้าที่
 1. บุคลากร 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการบริหารรัฐกิจหรือจิตวิทยาอุตสาหกรรมหรือ
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 สำนักการสังคีต
 2. ดุริยางคศิลปิน (ระนาค) 1 อัตรา
 - ได้รับประกาศนียบัตรทางดุริยงคศิลป์ไทย หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีไทย (ระนาคเอก) ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีใบรับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติมา
 3. ดุริยางคศิลปิน (เครื่องหนัง) 1 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรทางดุริยางคศิลป์ไทย หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีไทย (เครื่องหนัง) ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีใบรับรองจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติมา
 4. ดุริยางคศิลปิน (ไวโอลิน) 3 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางดุริยางคศิลป์สากล หรือดนตรีสากล (ดุริยางค์สากล- ไวโอลิน)
 5. ดุริยางคศิลปิน (วิโอล่า) 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางดุริยางคศิลป์สากล หรือดนตรีสากล (ดุริยางค์สากล-วิโอล่า)
 6. คีตศิลปิน (หญิง) 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี
 - มีประสบการณ์ในการร่วมขับร้องกับวงดุริยางค์สากล วงดนตรีสากล
 7. คิตศิลปิน (ชาย) 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการร่วมขับร้องกับวงดุริยางค์สากล วงดนตรีสากล
 สำนักช่างสิบหมู่
 8. นายช่างศิลปกรรม 1 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางศิลปหัตกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ หรือศิลปกรรม
 สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
 9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญา ทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจศิลปศาสตร์หรือการศึกษา
 สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
 10. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา
 11. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรมหรือช่างโยธา
 สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
 12. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม หรือช่างโยธา
 สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
 13. ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี การท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมศึกษา หรือ
 - วุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานด้านโบราณคดีหรือการขุดแต่งโบราณสถานหรือการอนุรักษ์โบราณสถาน
 14. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรมหรือช่างโยธา
 15. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา
 สำนักศิลปากรที่ 7 น่าน
 16. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา
 สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
 17. นักภาษาโบราณ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางภาษาโบราณ ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาตะวันออก ภาษาเขมร การศาสนา จารึกภาษาไทย จารึก ภาษาตะวันออก หรือ
 สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น
 18. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูงทางช่างเขียนแบบ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา หรือ
 - มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
 สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด
 20. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญา ทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ศิลปศาสตร์หรือการศึกษา
 21. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง
 สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี
 22. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
 - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรมหรือช่างโยธา
 สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา
 23. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญา ทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ศิลปศาสตร์หรือการศึกษา
 24. เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ 1 อัตรา
 - วุฒิปวส.ทางบริหารธุรกิจ หรือ
 - ปวส.
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 สำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต
 25. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
 - วุฒิปวส.ทางช่างสำรวจ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา
 26. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
 - วุฒิปวส.ทางช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรมหรือช่างโยธา
 สำนักหอสมุดแห่งชาติ
 27. บรรณารักษ์ 1 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษศาสตร์สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษาหรือวิทยาการสารสนเทศ
 การรับสมัคร
 ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้คนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน EMS เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 กันยายน 2552 โดยถือวันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ทั้งในให้ขอใบสมัคร แบบขอร้องขอสมัครพนักงานราชการ และหนังสือรับรองประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมศิลปากร ได้ที่กรมศิลปากร (กลุ่มการเจ้าหน้าที่) หรือพิมพ์จาก www.finearts.go.th หัวข้อ ข่าวกรมศิลปากร
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com