ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 13 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกส รร

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและขึ้น บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
 ประกาศรับสมัคร :  28 กันยายน 2552
 รายละเอียด :   ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง รับสมัคร
 บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ นั้น
 บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
 เลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
 ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรทราบว่า บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก
 หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใด
 อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
 (1) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
 (2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
 (3) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด
 
 กำหนดการรายงานตัว
 ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรรายงานตัวในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น. ดังนี้
 
 รหัสบัญชี ลำดับที่สอบได้ สถานที่รายงานตัว
 
 รหัสบัญชี 0 ลำดับที่สอบได้ 1 - 7 สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 
 รหัสบัญชี 1 ลำดับที่สอบได้ 1 - 6 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
 ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 
 รหัสบัญชี 2 ลำดับที่สอบได้ 1 - 2 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2
 ถ.พระยาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี
 
 รหัสบัญชี 3 ลำดับที่สอบได้ 1 - 6 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3
 ถ.ราชนิกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 
 รหัสบัญชี 4 ลำดับที่สอบได้ 1 - 8 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 4
 ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
 รหัสบัญชี 5 ลำดับที่สอบได้ 1 - 4 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5
 ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
 รหัสบัญชี 6 ลำดับที่สอบได้ 1 - 10 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6
 ถ.วังจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 
 รหัสบัญชี 7 ลำดับที่สอบได้ 1 - 3 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
 ถ.เทศา อ.เมือง จ.นครปฐม
 
 รหัสบัญชี 8 ลำดับที่สอบได้ 1 - 2 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8
 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 
 รหัสบัญชี 9 ลำดับที่สอบได้ 1 - 2 สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 9
 ถ.ปละท่า อ.เมือง จ.สงขลา
 
 หมายเหตุ สำนักงานศาลยุติธรรมจะทำสัญญาจ้างตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในพื้นที่
 ตามรหัสบัญชีที่สมัคร หรือหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง
 
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป
 ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
 
 รหัสบัญชี 0
 ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
 1 00000040 นายธิติเชษฐร์ ดิลกศิลป์
 2 00000071 นายธีติวิทย์ ศรีโกมุท
 3 00000039 นายฉัตรมงคล พะยอมสวาท
 4 00000072 นายอภิชาติ เลิศในสัตย์
 5 00000002 นายอัครพล สุขสมพร
 6 00000045 นางสาวสุมาลี ชิตไชย
 7 00000055 นายวิศรุต เหล่าดารา
 
 รหัสบัญชี 1
 ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
 1 10000018 นายธนเสฏฐ์ เกียรติวชิรชัย
 2 10000048 นายสุวิทย์ ทับยัง
 3 10000020 นายสุรสิทธิ์ สุรีย์อำนวยพร
 4 10000033 นางสาวกุลธิดา ทัศน์ยิ่งยง
 5 10000019 นายพีรชัย หวาหวัด
 6 10000053 นางสาวพรนภา ปิยะรุจิรา
 
 รหัสบัญชี 2
 ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
 1 20000018 นายจักรธร เลาหภิชาติชัย
 2 20000006 นางสาวอัมพิลา โอสถเจริญ
 
 รหัสบัญชี 3
 ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
 1 30000064 นายรัตพนธ์ ขนันไทย
 2 30000038 นายไพศาล ระตาภรณ์
 3 30000025 นายเอกชัย มีศรี
 4 30000001 นางภัทรสุดา นากลาง
 5 30000023 นายปิยังกูร มุกดา
 6 30000003 นางสาวรัตนา หน่วงกระโทก
 
 รหัสบัญชี 4
 ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
 1 40000010 นายปิยะชาติ ชินแสง
 2 40000013 นายจักรกฤษณ์ วสุริย์
 3 40000040 นายกิตติพัฒน์ สีพิลา
 4 40000005 นางสาวบุษยมาศ ศีลเพชร
 5 40000012 นางสาวอารดา พรหมเทศ
 6 40000002 นายศิริวัฒน์ ภูขาว
 7 40000035 นายศรายุทธ มณีจักร
 8 40000006 นางสาวนิตยา บุตรโคตร
 9 40000043 นายสัมฤทธิ์ มัสฉะ
 
 รหัสบัญชี 5
 ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
 1 50000006 นายสราวุธ พวงทอง
 2 50000015 นายนพดล จุมปา
 3 50000009 นายสุรศักดิ์ ผันแก้ว
 4 50000029 นายชลัญธร นิพิทธนากูล
 5 50000004 นายธนากร แก้วปลั่ง
 6 50000014 นางสาวชุติมล วงค์เขียว
 
 รหัสบัญชี 6
 ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
 1 60000006 นายบุญเลิศ มิ่งเมือง
 2 60000016 นายปราโมทย์ เตรี้ยมชุมพล
 3 60000003 นายอาทิ สุขอ่วม
 4 60000009 นายเมธี ขำปลอด
 5 60000065 นายเดชา หนูสอน
 6 60000033 นายเปรมณัช อินทพงษ์
 7 60000001 นางสาวอโณทัย บัวเผื่อน
 8 60000068 นายปกรณ์ ใจภักดี
 9 60000064 นางสาวพรพรรณ สนองบุญ
 10 60000014 นายสุภกิณญ์ นาคสุวรรณ
 11 60000037 นายชิโนรส จันทร์บุญนาค
 12 60000045 นายจิรวัฒน์ เธียรพิเชษฐพงศ์
 
 รหัสบัญชี 7
 ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
 1 70000001 นางสาวหยาดเพชร เมฆเกษม
 2 70000006 นายภานุพงค์ เจนสุริยะกุล
 3 70000027 นางสาวหทัยภัทร เอกจีน
 
 รหัสบัญชี 8
 ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
 1 80000030 นายสุธรรม เพชรสุวรรณ
 2 80000005 นายอุดม สิทธิพงศ์
 
 รหัสบัญชี 9
 ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
 1 90000035 นายยงยศ วาสุถิตย์
 2 90000046 นายสกลภัทร ปัตระวรรณ
 3 90000032 นายวิสุตร์ เพชรรัตน์
 4 90000007 นายกิติศักดิ์ เยาว์นุ่น
 5 90000038 นายเกรียงไกร ชูราษฎร์
 6 90000036 นางสาวฟารีดา เหล็มหมาด  
 ที่อยู่ :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com