ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี รับนักเกษตร (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2552)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี รับนักเกษตร (บัดนี้ - 9 ตุลาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  07 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   ด้วย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จะดำเนินการจัดจ้างนักเกษตรเพื่อปฏิบัติงานในกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและรายละเอียดดังนี้
 
 1. ตำแหน่งนักเกษตร
 
 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการเกษตร (หากเป็นเพศชายจะต้อง
 ผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
 
 3. อัตราจ้างเดือนละ 7,940 บาท
 
 4. ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553
 
 5. วิธีการสอบคัดเลือกจะสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ
 
 6. หน้าที่ของตำแหน่ง
 - ทำหน้าที่เป็นพนักงานสนามควบคุมกำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร
 * หน้าที่ความรับผิดชอบของนักเกษตร *
 1. ศึกษาเป้าหมายการผลิตที่ได้รับมอบหมาย และศักยภาพพื้นที่ดำเนินการ
 2. วางแผนการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
 3. ประสาน รับ จัดการตรวจคุณภาพของสายพันธุ์และอื่นๆ ของเมล็ดพันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย จากสถาบันวิจัย
 และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกี่ยวข้อง
 4. พิจารณาจัดหาพื้นที่เกษตร ที่จะดำเนินการตามแผนให้บรรลุผลตามเป้าหมายโดยประสานกับองค์กรใน
 ท้องถิ่น
 5. ชี้แจง แนะนำ ทบทวน ระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ แก่เกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ พร้อมทั้งให้การ
 อบรมความรู้ทางวิชาการในการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง โดยเฉพาะในระดับไร่นา
 6. จัดทำทะเบียนประวัติเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์และข้อตกลงในการผลิตระหว่างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกับ
 เกษตรกรทุกราย ในพื้นที่ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลประกอบการตรวจวิเคราะห์ ประเมินผลผลิต และจัดซื้อ
 7. จัดกลุ่ม (ล๊อต) เกษตรกรแปลงขยายพันธุ์เพื่อการควบคุม กำกับในกลุ่ม (ล๊อต) โดยเกษตรกรเองและ
 พนักงานสนามที่ควบคุม ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสม่ำเสมอของคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการ
 8. จัดจ่ายเมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ขยายพร้อมทั้งจัดทำบัญชีควบคุมการจ่าย การเก็บรวบรวมเงินค่าเมล็ดพันธุ์
 จากเกษตรกรที่ทำแปลงขยายพันธุ์พืชเพื่อนำส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมทั้งการจัดทำรายงานแหล่งพันธุ์และ
 ผลการจัดหาแปลงขยายพันธุ์
 9. ควบคุมการปลูกภายใต้กรอบวิชา มาตรฐานแปลงขยายพันธุ์เพื่อการควบคุมความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ที่
 ปลูก ไม่ให้เกิดการกลายพันธุ์
 10. ให้คำแนะนำในการปฏิบัติรักษา การถนอมพันธุ์ปน การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อปลอดจากพันธุ์ปน และ
 คุณภาพสูงสุด
 11. ออกตรวจแปลงพันธุ์เพื่อให้การรับรองคุณภาพก่อนการเก็บเกี่ยวทุกแปลงอย่างละเอียดทั่วถึง ทั้งในด้าน
 พันธุ์ปน โรคที่จะติดมากับเมล็ด ความหนาแน่นของวัชพืช พร้อมประเมินผลผลิตที่จะสามารถทำเป็น
 เมล็ดพันธุ์ได้
 12. จัดทำบันทึกการตรวจรับรองและไม่รับรองคุณภาพแปลงขยายพันธุ์
 13. ควบคุมการเก็บเกี่ยวและจัดเก็บข้อมูลผลผลิต และช่วยในการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ของคณะ
 กรรมการการจัดซื้อของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
 14. ให้คำแนะนำและควบคุมการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยว และก่อนการจัดซื้อจากศูนย์
 เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 15. ให้การประสานงานข้อมูลสถานการณ์ เป้าหมาย และกำหนดแผนงานกิจกรรมแก่งานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 16. วิเคราะห์และประเมินผลการผลิต การจัดซื้อ การควบคุมคุณภาพ
 17. ร่วมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขประจำปี
 18. ปฏิบัติตามที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มอบหมาย
 
 7. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ในวันและ
 เวลาราชการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3237 0273 ,
 0 3711 1142
 
 8. กำหนดวันสอบคัดเลือก ในวันที่ 13 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และ
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 14 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
 
 9. รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
 
 
 ที่อยู่ :  99 หมู่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000  
 Tel / Fax :  0 3237 0273 ,0 3711 1142
 เอกสารใบสมัคร :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com