ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 20 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับพยาบาล , เจ้าหน้าที่บริหาร (บัดนี้ - 14 ตุลาคม 2552)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับพยาบาล , เจ้าหน้าที่บริหาร (บัดนี้ - 14 ตุลาคม 2552)
 ประกาศรับสมัคร :  08 ตุลาคม 2552
 รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
 
 1. พยาบาล 101 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานคร
 
 - ดูแล ให้บริการผู้ป่วยด้านผิวพรรณ การทำ Treatment หัตถการ เลเซอร์การพยาบาล และช่วยแพทย์ในการรักษาพยาบาล ให้คำแนะนำความรู้ด้านสุขภาพ ผิวพรรณ ความงาม การชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงวิธีการรักษาต่าง ๆ แก่ผู้มารับบริการ
 
 - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
 
 - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 
 - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 
 - มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านคลินิกผิวพรรณความงาม หรือสถาบันความงามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
 2. เจ้าหน้าที่บริหาร 201 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานคร
 
 - ต้อนรับและให้คำแนะนำบริการและสินค้าแก่ผู้มารับบริการ งานด้านเวชระเบียน บันทึกและจัดเก็บแฟ้มข้อมูลผู้มารับบริการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
 
 - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน
 
 - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือประชาสมพันธ์
 
 - สามารถทำงานนอกเวลาและวันหยุดได้
 
 - มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านคลินิกผิวพรรณ ความงาม หรือสถาบันความงามจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
 
 การสมัครสอบคัดเลือก
 
 สมัครด้วยตนเอง กรอกใบสมัครและรหัสตำแหน่งให้ชัดเจน พร้อมแนบหลักฐาน และยื่นใบสมัครที่ (1) ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์-วันศุกร์)
 
 เวลา 08.00-16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2552
 
 
 
 หลักฐานการสมัคร
 
 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป2. สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร 1 ฉบับ
 
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษา หรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 1 ฉบับ
 
 4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 
 6. หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณ สมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร กรณีกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
 
 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ผู้สมัครสอบเตรียมเงินจำนวน 100 บาท มาชำระค่าสมัครสอบในวันสอบข้อเขียนด้วย
 
 กำหนดการดำเนินการคัดเลือก วัน/เดือน/ปี การดำเนินการสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2552 ดำเนินการรับสมัคร
 
 - ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-5391-6020-1 โทรสาร 0-5391-6019 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทร. 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038
 
 - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขากรุงเทพมหานคร โทร. 0-2664-2295 โทรสาร 0-2664-2296 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ หรือ http://www.mfu.ac.th
 
 
 
 ที่อยู่ :  333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  
 Tel / Fax :  0-5391-6020-1
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com