ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
อบจ.ชลบุรี รับผู้ช่วยครู 59 อัตรา (บัดนี้ - 13 พฤศจิกายน 2552)

อบจ.ชลบุรี รับผู้ช่วยครู 59 อัตรา (บัดนี้ - 13 พฤศจิกายน 255 2)
 ประกาศรับสมัคร :  05 พฤศจิกายน 2552
 รายละเอียด :   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจโรงเรียน ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยครู 59 อัตรา 21 เอกสาขาวิชา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในแต่ละสาขา วิชาที่ประกาศรับสมัคร มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา
 
 
 
 วิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
 
 
 
 1. ผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ 5 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ) วิธีสอนภาษาอังกฤษและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้นสูง การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
 
 
 
 2. ผู้ช่วยครู เอกเกษตรศาสตร์ 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์ทั่วไป หรือเกษตรทั่วไป เกษตร หรือเกษตรศาสตร์ เกษตรกรรม เกษตรศึกษา ศึกษาศาสตร์-เกษตร การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ ครุศาสตร์เกษตร พัฒนาการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
 
 - หรือคุณวุฒิและสาขาวิชาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาเกษตร (พืชกรรม) หรือกลุ่มวิชาเกษตร (สัตวบาล) สมัครสอบได้ในกลุ่มวิชาเกษตรกรรมทั่วไป
 
 
 
 3. ผู้ช่วยครู เอกปฐมวัย 7 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ในสาขาวิชาเอกปฐมวัย
 
 
 
 4. ผู้ช่วยครู เอกเทคโนโลยี 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ในสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
 
 
 
 5. ผู้ช่วยครู เอกพลศึกษา 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกพลศึกษา หรือการสอนพลศึกษา ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและการจัดการกีฬา
 
 
 
 6. ผู้ช่วยครู เอกภาษาไทย 5 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกภาษาไทย การสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา วิธีสอนภาษาไทย ศาสนาและวรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย
 
 
 
 7. ผู้ช่วยครู เอกหลักสูตรและการสอน
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ในทุกสาขาวิชาเอกหลักสูตรและการสอน
 
 
 
 8. ผู้ช่วยครู เอกทั่วไป 5 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ในทุกสาขาวิชาเอกทางการศึกษา
 
 
 
 9. ผู้ช่วยครู เอกประถมศึกษา 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ในทุกสาขาวิชาเอกประถมศึกษา
 
 
 
 10. ผู้ช่วยครู เอกฟิสิกส์ 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยม ศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์
 
 
 
 11. ผู้ช่วยครู เอกเคมี 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอกเคมี การสอนเคมี การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา เคมีเทคนิค ชีวเคมี อินทรีย์เคมี วัสดุศาสตร์
 
 
 
 12. ผู้ช่วยครู เอกคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์)
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจคอม พิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 
 
 
 13. ผู้ช่วยครู เอกนาฏศิลป์
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์และการละคร
 
 หมายเหตุ กลุ่มวิชา/ทาง/สาชาวิชาเอกที่ไม่ได้ระบุไว้แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ ก.ค. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับข้าราชการครู โดยให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการสอบ
 
 
 
 14. ผู้ช่วยครู เอกภาษาจีน
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ในทุกสาขาวิชาเอกภาษาจีน
 
 
 
 15. ผู้ช่วยครู เอกคณิตศาสตร์ 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนคณิต ศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์
 
 
 
 16. ผู้ช่วยครู เอกอุตสาหกรรมศิลป์
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลปศึกษา การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรม
 
 
 
 17. ผู้ช่วยครู เอกสังคมศึกษา 4 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา พัฒนาสังคม สังคมศึกษา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ไทยคดีศึกษา สังคม ศาสตร์การพัฒนา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒน ธรรมศึกษา การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) เฉพาะปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
 
 18. ผู้ช่วยครู เอกวิทยาศาสตร์/ชีววิทยา 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ กายภาพ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์กายภาพ หรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกชีววิทยา การสอนชีวภาพ การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา ชีววิทยาทั่วไป
 
 
 
 19. ผู้ช่วยครู เอกบรรณารักษ์
 
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ บรรณารักษศาสตร์ห้องสมุดโรงเรียน บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
 
 1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 
 3. ปฏิบัติงานวิชาการสอนของสถานศึกษา
 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โทร. 0-3839-8028 เว็บไซต์ www.chon.go.th
 
 
 
 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสมัคร ดังต่อไปนี้
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 
 - สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
 
 - สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา จำนวน 1 ฉบับ
 
 - สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
 - สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (สด.9) (ถ้ามี)
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 
 หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา 100 บาท และสมัครได้คนละไม่เกิน 1 ตำแหน่ง (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร จะใช้วิธีการทดสอบโดยการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกำหนด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล ซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะเป็นผู้กำหนดวิธีการประเมินสมรรถนะตามความเหมาะสม ได้แก่ การสอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบด้วยสถานการณ์จำลอง เป็นต้น
 
 
 
 การบรรจุแต่งตั้ง
 
 ผู้ผ่านการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,500 บาท หรือเปลี่ยนแปลงตามมติคณะรัฐมนตรีตามลำดับที่ในบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชลบุรี
 
 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้แก่
 
 1. โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี
 
 2. โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 
 3. โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 
 4. โรงเรียนส่วนป่าเขาชะอางค์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
 
 5. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
 6. โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี อ.พานทอง จ.ชลบุรี
 
 7. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
 
 8. โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี
 
 9. โรงเรียนหัวถนนวิทยา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 
 10. โรงเรียนบ้านคลองมือไทร อ.บ่อท่อง จ.ชลบุรี
 
 
 
 อนึ่ง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรง ตามประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และขอสงวนสิทธิในการสรรหาและเลือก สรรและทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว
 
 
 
 ที่อยู่ :  
 Tel / Fax :  0-3839-8028
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com