ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
เทศบาลตำบลหนองกี่ รับ วุฒิปวช. - ปริญญาตรี (ปิดรับสมัคร 14 มกราคม 2553)

เทศบาลตำบลหนองกี่ รับ วุฒิปวช. - ปริญญาตรี (ปิดรับสมัคร 14 ม กราคม 2553)
 ประกาศรับสมัคร :  09 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   เทศบาลตำบลหนองกี่ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2552
 
 สายงานที่เริ่มต้นระดับ 1
 
 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 จำนวน 4 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 
 2. เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร
 
 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
 
 - วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิว เตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ
 
 4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
 
 5. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 จำนวน 2 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ช่างเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างกลโรงงาน
 
 6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
 
 7. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1
 
 - วุฒิ ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการการตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงิน การธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์
 
 8. ช่างโยธา 1 จำนวน 2 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
 
 9. ช่างไฟฟ้า 1
 
 - วุฒิ ปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
 สายงานที่เริ่มต้นระดับ 2
 
 1. เจ้าพนักงานธุรการ 2 จำนวน 2 อัตรา
 
 - วุฒิ ปวท. ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 
 - วุฒิ ปวส. ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.ท.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 
 2. เจ้าพนักงานทะเบียน 2
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญาทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงิน การธนาคาร
 
 3. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
 - มีความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
 
 - วุฒิ ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ จัดการทั่วไป (สำหรับทางการบริหาร ธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
 
 - วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต)
 
 5. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2
 
 - วุฒิประกาศนียบัตร ทางการสาธารณสุข การพยาบาล การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล ที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 
 - วุฒิ ปวส. ทางการแพทย์แผนไทย
 
 6. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 2
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา ทางเกษตรกรรม
 
 7. นายช่างโยธา
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง
 
 8. ช่างเขียนแบบ 2
 
 - วุฒิ ปวท. หรือ ปวส. ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม
 
 9. สัตวแพทย์ 2
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 สายงานที่เริ่มต้นระดับ 3
 
 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย
 
 3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
 
 4. นักวิชาการคลัง 3
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางพาณิชยการ บัญชี เศรษฐ ศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง
 
 5. นักวิชาการเกษตร 3
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์
 
 6. เจ้าพนักงานเทศกิจ 3
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย โดยต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ท.กำหนด
 
 7. สันทนาการ 3
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา พลศึกษา จิตวิทยา และโภชนาการ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
 
 เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 7,940 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,100 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 5,760 บาท
 
 กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
 
 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน
 
 ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตนเอง และยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-ชื่อสกุล ตำแหน่ง ที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรอง "สำเนาถูกต้อง" อย่างละ 1 ฉบับ
 
 3. หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับจริง) ปริญญาบัตร (ฉบับจริง)และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ
 
 4. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ท. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
 
 5. สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเอง สามารถสมัครได้คนละ 1 ตำแหน่ง ถ้าสมัครเกิน 1 ตำแหน่ง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 
 ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน
 
 ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ก.) ดังนี้
 
 ตำแหน่งระดับ 1 ตำแหน่งละ 100 บาท
 
 ตำแหน่งระดับ 2 ตำแหน่งละ 100 บาท
 
 ตำแหน่งระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท
 
 ที่อยู่ :  สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกี่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com