ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 23 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย รับสมัคร สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย รับสมัคร สอบคัดเลือกเป็นบ ุคลากรสภากาชาดไทย
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย
 1. รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ จำนวน 10 อัตรา ดังนี้
 1.1 เภสัชกร 3-6 ฝ่ายพลาสมาและแปรรูปโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 8,700 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 รับผิดชอบเกี่ยวกับการเตรียมส่วนประกอบโลหิต ดูแลและควบคุมการทำรายงาน
 การผลิต การควบคุมคุณภาพ และการให้บริการผลิตภัณฑ์โลหิตประจำเดือน สอบเทียบเครื่องมือ ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือและวิธีการผลิต จ่ายผลิตภัณฑ์โลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้แก่ 11 โรงพยาบาลต่างๆ ที่ขอเบิกทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
 4) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 
 1.2 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-4 ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักงานจัดหารายได้
 อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี รับเงินบริจาคทั้งในและนอกสถานที่ ออกใบเสร็จรับเงินฯ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หรือบัญชี
 4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 5) หากได้รับการคัดเลือก ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์
 สภากาชาดไทย วงเงินค้ำประกัน 200,000 บาท
 
 1.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงินและบัญชี
 สำนักงานจัดหารายได้ อัตราเงินเดือน ระดับ 2 ขั้น 7,100 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ออกใบเสร็จรับเงินโครงการต่างๆ ร่วมนับเงินบริจาคนอกสถานที่ นำส่งเงินสำนักงานการคลัง เช็คสต็อกสินค้าห้องได้บุญ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการเงิน หรือบัญชี
 4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 5) หากได้รับการคัดเลือก ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์
 สภากาชาดไทย วงเงินค้ำประกัน 200,000 บาท
 
 1.4 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
 อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 5,080 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเจาะเก็บโลหิต ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ดูแลผู้บริจาคโลหิตขณะกำลังบริจาคโลหิต จัดเก็บโลหิต และหลอดตัวอย่างโลหิต เมื่อการบริจาคโลหิตสิ้นสุดลง เก็บและล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และลงบันทึกการใช้งาน ตรวจนับถุงบรรจุโลหิตที่เจาะได้ และที่เหลืออยู่ ลงบันทึกจำนวนที่ใช้ไป และยอดคงเหลือ
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและอดทน ชอบงานบริการ
 
 1.5 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์ และน้ำยา
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 1 ขั้น 5,080 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 เตรียมน้ำยา อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้การรับบริจาคโลหิต ผลิต-จ่ายน้ำยา CPD สำหรับเก็บตัวอย่างโลหิต ผลิตส่วนประกอบต่างๆ ของถุงบรรจุโลหิต ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องทดลอง
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 3) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและอดทน ชอบงานบริการ
 
 1.6 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานวางแผนการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประสานงานหน่วยเคลื่อนที่
 จัดประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์
 3) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 4) สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ได้
 5) ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือใกล้เคียง เนื่องจากไม่มีที่พักให้
 
 1.7 พนักงานห้องปฏิบัติการ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราค่าจ้าง 5,080 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 เตรียมอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ เตรียมอุปกรณ์ออกหน่วยเคลื่อนที่ เตรียมเครื่องดื่ม และของว่างสำหรับจัดเลี้ยงผู้บริจาคโลหิตในอาคาร และทำความสะอาดห้องพร้อมอุปกรณ์ภายในห้อง
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 3) สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ได้
 4) ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือใกล้เคียง เนื่องจากไม่มีที่พักให้
 
 
 1.8 พยาบาล 3-5 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 7,940 บาท จำนวน 2 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพผู้บริจาคโลหิต เจาะเก็บโลหิต ดูแลให้การรักษาพยาบาล และให้คำแนะนำผู้บริจาคโลหิตทั้งภายในและภายนอกสถานที่
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 4) มีใบประกอบวิชาชีพ
 5) สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์- อาทิตย์ได้
 6) ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต หรือใกล้เคียง เนื่องจากไม่มีที่พักให้
 
 
 1.9 วิทยาจารย์ 3-5 ฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานในโครงการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานบรรยายและฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนประกอบการฝึกอบรม
 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2) ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน
 3) วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา โดยมีประสบการณ์ด้านการสอน หรือ
 ฝึกอบรม หรือมีจำนวนหน่วยกิตในวิชาที่เกี่ยวกับการสอนและการศึกษา หรือ
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
 4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 
 2. การรับสมัคร
 2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย หรือสมัครผ่านทาง www.redcross.or.th ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 28 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2256-4054 หรือ http://www.redcross.or.th
 
 2.2 หลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว
 ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป ติดที่ใบสมัครสอบ จำนวน 1 รูป และบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 1 รูป
 2) สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ
 3) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) จำนวน 1 ฉบับ
 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6) หนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
 7) สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จำนวน 1 ฉบับ
 8) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้มาสมัครสอบ (ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย) จำนวน 1 ฉบับ
 9) ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้อน (ม.3) มัธยมศึกษา
 ตอนปลาย (ม.6) และ ปวส. จำนวน 20 บาท ปริญญาตรี จำนวน 40 บาท และ
 ปริญญาโท จำนวน 50 บาท
 
 3. เงื่อนไขการรับสมัคร
 3.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานคุณวุฒิ ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
 3.2 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ สำหรับวุฒิการศึกษาใดที่มีปัญหาต้องตรวจสอบ หากปรากฏว่า เมื่อตรวจสอบแล้วคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ก็จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติ
 
 4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขัน และสอบคัดเลือก วัน/เวลา และสถานที่สอบ
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และสอบคัดเลือก วัน/เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บอร์ดประกาศรับสมัครงาน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้นล่าง และ http://www.redcross.or.th
 
 5. วิธีการสอบแข่งขัน
 5.1) สอบข้อเขียน (200 คะแนน)
 - วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ประกอบด้วย วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล และวิชาภาษาไทย เป็นข้อสอบปรนัย
 - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
 5.2) สอบภาคปฏิบัติ (100 คะแนน) ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-office และ Internet
 5.3) สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน) โดยประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติ
 ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และสัมภาษณ์ทดสอบความรู้ และคุณลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้สมัคร
 * หมายเหตุ
 ตำแหน่งเภสัชกร 3-6 , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5, พนักงานห้องปฏิบัติการ, พยาบาล 3-5 คัดเลือก
 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
 
 6. ค่าตอบแทนและสิทธิสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยจะได้รับค่าตอบแทน และสิทธิสวัสดิการ เช่น
 6.1 อัตราเงินเดือนตามวุฒิที่บรรจุ
 6.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 6.3 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
 6.4 สวัสดิการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ และครอบครัว
 
 ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553
 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com