ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
โรงพยาบาลขอนแก่น รับวุฒิม.6 - ปริญญาโท (บัดนี้ - 15 มกราคม 2553)

โรงพยาบาลขอนแก่น รับวุฒิม.6 - ปริญญาโท (บัดนี้ - 15 มกราคม 2 553)
 ประกาศรับสมัคร :  12 มกราคม 2553
 รายละเอียด :   โรงพยาบาลขอนแก่น จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
 
 1. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935 บาท จำนวน 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุข
 
 - มีความรู้ในวิชาการวิจัยทางคลินิกและสังคม ศาสตร์ การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและสรุปผลการวางแผน และการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่ง โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office
 
 - มีความสามารถในการสื่อสารประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 
 2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,700 บาท
 
 - วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา
 
 4. นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,030 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาสาขารังสีเทคนิค
 
 5. นักโภชนาการ 3 อัตรา
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ โภชนาวิทยา โภชนาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ สาขาโภชนาการ โภชนาการและการกำหนดอาหาร อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935 บาท 2 อัตรา
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935 บาท 1 อัตรา
 
 6. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,030 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
 
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
 
 - มีความรู้ในวิชาการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอม พิวเตอร์ทำงานอย่างเหมาะสม (เขียนโปรแกรมภาษา Java, PHP, Foxpro และมีความเข้าใจการบริหารจัดการฐานข้อมูล MySQL, DBF Platform ได้
 
 8. นักวิชาการเวชสถิติ 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางเวชระเบียน เวชสถิติ
 
 - มีความรู้ความสามารถในงานเวชสถิติอย่างเหมาะสมแก่การปฎิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 - มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 
 - มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 
 9. นักวิชาการศึกษาพิเศษ อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา
 
 - มีความรู้ความสามารถในวิชาการศึกษาพิเศษและจิตวิทยาการศึกษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 10. วิศวกร (ช่างอุปกรณ์การแพทย์) 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,935 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คอมพิวเตอร์
 
 - มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 
 - มีความรู้ความสามารถซ่อม บำรุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบก๊าซทางการแพทย์ได้
 
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมAutoCAD Microsoft Access ระบบ Network (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
 11. นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า-สื่อสาร) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,092 บาท
 
 - วุฒิ ปวส. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางวิทยุและโทรคมนาคม มีทักษะในการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 
 - มีความรู้ความสามารถดูแลและซ่อมระบบไฟฟ้าและสื่อสารได้
 
 - มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
 - มีประสบการณ์การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
 12. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,200 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางเวชสถิติ เวชระเบียน
 
 13. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,092 บาท
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทคนิคคอมพิวเตอร์ มีวิชาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต ไม่เป็นผู้ที่เรียนเกินระยะเวลาปรกติที่สถาบันกำหนด
 
 14. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,751 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
 15. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 19 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,574 บาท
 
 - วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 
 16. พนักงานเปล 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,574 บาท
 
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 
 - วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า มีสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้มีบุคลิกภาพ สุขภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พฤติกรรมบริการดี มีใจรักในการให้บริการ
 
 - สามารถขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และปฏิบัติงานก่อนเวลาปรกติได้
 
 - มีความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ใจเย็น มีความกระตือรือร้น เสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวมมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีประสบการณ์ด้านการบริการสังคม ชุมชน หรือผู้ด้อยโอกาส หรืองานจิตอาสาอื่น ๆ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 17. พนักงานซักฟอก 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,574 บาท
 
 - วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 
 18. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (ด้านการแก้ไขการได้ยิน) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,030 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาความผิดปรกติทางการสื่อความหมาย วิชาเอกโสตสัมผัสวิทยา (Audio logy)
 
 19. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (ด้านการแก้ไขการพูด) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,030 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาความผิดปรกติทางการสื่อความหมาย วิชาเอกความผิดปรกติทางภาษาและการพูด (Speech and Language Pathology)
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครดูรายละเอียดได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่นหรือที่ http:192.168.022 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมคัดเลือก
 
 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5x2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
 
 2. วุฒิการศึกษาหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครจำนวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติในสาขาที่เปิดรับสมัคร ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยนำเอกสารดังกล่าวฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครในวันสมัครด้วย
 
 3. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนาอย่างละจำนวน 1 ฉบับ
 
 4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (2535)
 
 5. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร โดยมีใบ สด.8 หรือ สด.43 (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
 6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ต้นฉบับ) พร้อมสำเนา (ถ้ามี) (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคำรับรอง "สำเนาถูกต้อง" ทุกหน้าของเอกสารด้วย
 
 
 
 ที่อยู่ :  54,56 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 Tel / Fax :  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com