ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลหลายอัตรา ดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับส มัครคัดเลือกบุคคลหลายอัตรา ดังนี้
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล
 หลายอัตรา มีรายละเอียดดังนี้
 1.พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1อัตรา สังกัดภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ออกไปจนถึง
 29 มกราคม 2553 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
 - ปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีโทร (037) 217-310, (037) 217-300-4
 ต่อ 7018 หรือที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
 2.ขยายเวลาการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจำนวน 3อัตรา ออกไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
 - ตำแหน่งที่ 397, 398
 ปริญญาเอกทางเครื่องกล หรือปริญญาโททางเครื่องกล
 - ตำแหน่งที่ 412
 ปริญญาเอกทางการผลิต หรืออุตสาหการ หรือปริญญาโทการผลิตหรืออุตสาหการ
 เงื่อนไขการรับสมัคร ทั้ง3ตำแหน่ง สำหรับผู้สมัครวุฒิปริญญาโท จะต้องแสดงหลักฐานการอยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือบันทึกยืนยันเป็นหลักฐาน ว่าจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก
 ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะ
 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0-2913-2500-24 ต่อ 3271 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 2553 ในวันและเวลาราชการ
 3. พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ทางพาณิชยการทุกสาขา
 
 ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0-2913-2500-24 ต่อ 3271 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 4. พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สาขาเครื่องกล
 ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0-2913-2500ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
 5. ขยายเวลาการรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณาบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
 - ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 - มีความรู้ทางการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office โดยเฉพาะ Microsoft Excel และ Microsoft Acceses
 ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0-2913-2500-24 ต่อ 4214 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
 6.พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
 - ปริญญาตรี วศ.บ วท.บ. หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 - มีความรู้ความสามารถระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ LAN ,Internet Network
 - สามารถเตรียมการสอนใช้ Software ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์
 
 ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0-2913-2500-24 ต่อ 4214 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ในวันและเวลาราชการ
 7.พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอตุสหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
 - คุณปริญญาเอก ทางวิศวกรรมอุตสาหการ โดยต้องมีพื้นฐานการศึกษาวุฒิปริญญาตรี/โท ทาง วิศวกรรมอุตสาหการ
 - มีประสบการณ์การสอนและงานวิจัยเป็นอย่างดี
 - มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
 - มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
 
 
 ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0-2913-2500-24 ต่อ 8116 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ
 8.พนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
 - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดี
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ. พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร 0-2913-2500 ต่อ 4214 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553ในวันและเวลาราชการ
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com