ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ต่าย


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7) รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ป.โท

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ กช่อง 7) รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ป.โท
 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7) รับสมัครงาน วุฒิ ปวช.-ป.โท หลายสาขา
 
 บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7) มีความประสงค์เปิดรับบุคลากรเพิ่มดังนี้
 1. รองผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน
 - วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน
 - วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 3. หัวหน้าแผนกบริหารภาพลักษณ์องค์กร
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การตลาด บริหารภาพลักษณ์องค์กร
 4. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกกฏหมาย สำนักประธานกรรมการ
 - เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 5. หัวหน้างานแผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายธุรการ
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. พนักงานแผนกต่างประเทศฝ่ายรายการ
 - เพศหญิง อายุ 25-35 ปี วุฒิปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. พนักงานช่างเขียนแบบ แผนกศิลปกรรม ฝ่ายรายการ
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขามัณฑศิลป์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 8. พนักงาน แผนกประชาสัมพันธ์ สำนักประธานกรรมการ
 - เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์
 9. พนักงานแผนกบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 10. พนักงานแผนกการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 11. นิติกร / พนักงานด้านกฏหมาย
 - ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรี /โท สาขานิติศาสตร์ กฏหมาย
 12. ช่างเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม วางแผนและเครือข่าย
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือไฟฟ้า
 13. พนักงานแผนกสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ ฝ่ายการพนักงาน
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยการมนุษย์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 14. พนักงาน Pre-Production (รับผิดชอบรายการคันปาก)
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยุ - โทรทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 15. พนักงานดูแลระบบ CCTV แผนกอาคารสถานที่ ฝ่ายธุรการ
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์
 16. พนักงานแผนกพัฒนาและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
 - ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน สถิติ พาณิชยศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 17. ช่างไม้ ฝ่ายรายการ
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปวช.-ปวส.
 18. พนักงานชิปปิ้ง ฝ่ายธุรการ
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 19. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบ
 - ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 20. พนักงานสายงานวิจัยและพัฒนา สำนักประธานกรรมการ
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 21. พนักงานแผนก Pre-Production ฝ่ายรายการ
 - - เพศชาย / หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ - โทรทัศน์
 22. พนักงาน (ดูแลโกดังธุรการ) แผนกทะเบียนทรัพย์สินและใบอนุญาต ฝ่ายธุรการ
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 23. พนักงานแผนกสนับสนุนการปฏิบัติงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 24. พนักงานแผนกบริหารการสื่อสารองค์กร สำนักประธานกรรมการ
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 25. พนักงานแผนกฝึกอบรมฝ่ายการพนักงาน
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 26. พนักงานแผนกธุรการ ฝ่ายธุรการ
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ
 27. พนักงานแผนกว่าจ้าง ฝ่ายการพนักงาน
 - ไม่จัดเพศ อายุไม่เกิน 28 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยการมนุษย์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 28. พนักงานแผนกอำนวยการ สำนักประธานกรรมการ
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 29. พนักงานแผนกเซ็นเซอร์โฆษณา ฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณา
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 30. พนักงานแผนกส่งเสริมการตลาด ฝ่ายการตลาด
 - เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 31. พนักงานสายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 32. พนักงานงานโครงสร้างเครือข่าย
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
 33. พนักงานแผนกปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 34. พนักงานแผนกจัดซื้อ ฝ่ายธุรการ
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วิทยุ-โทรทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม
 35. พนักงานทะเบียนทรัพย์สินฝ่ายธุรการ
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขากฏหมาย รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 36. พนักงานงานตัดภาพออกอากาศ ฝ่ายรายการ
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 37. พนักงานงานบำรุงรักษาอาคารสาถนที่ ฝ่ายธุรการ
 - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนสมัครได้ที่ บริษํท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7) เลขที่ 998 / 1 ซ.ร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900 Tel.0 2272 0201-10, 0 2610 0777 แผนกว่าจ้าง ต่อ 411 หรือ 419
 
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com