ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัคร บุคลากร ป.ตรี-โท 33 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัคร บุคลากร ป.ตรี-โท 33 อัตร า
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับสมัคร บุคลากร ป.ตรี-โท 33 อัตรา
 
 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี การเงินการธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงาน) (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารบริหารรัฐกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (งานกิจการนักศึกษา) (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 บุคลากร (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงาน) (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท สาขาบริหาร บริหารรัฐกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) (1 อัตรา)
 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (งานกิจการนักศึกษา) (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงาน) (1 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาโท สาขาบริหาร บริหารัฐกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 นักวิชาการศึกษา (2 อัตรา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 สังกัดคณะเกษตรและชีวภาพ (3 อัตรา)
 นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนักศึกษาและงานวิชาการศึกษา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี การเงินการธนาคาร หรือทีเกี่ยวข้อง
 สังกัดวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก (3 อัตรา)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 - วุฒิปริญญาตรี สาขการเงิน การบัญชี การเงินการธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 นักวิชาการศึกษา (งานกิจการนักศึกษา)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (3 อัตรา)
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หัวหน้างานประมวล)
 - วุฒิปริญญาโท ทางคอมพิวเตอร์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 นักวิชาการศึกษา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (3 อัตรา)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
 บรรณารักษ์
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (1 อัตรา)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี (3 อัตรา)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 นักประชาสัมพันธ์
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี (2 อัตรา)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 นักประชาสัมพันธ์
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี (2 อัตรา)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไม่ต่ำกว่านี้
 สังกัดงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล (1 อัตรา)
 นิติกร
 - วุฒิปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์
 สังกัดศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท (2 อัตรา)
 นักวิชาการนักศึกษา (งานทะเบียนประวัติ)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 - วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี การเงินการธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (1 อัตรา)
 นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพ)
 - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล
 ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 
 โทร.0 29426900-99 ต่อ 7040, 1142
 
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฏาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com