ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

biew1020


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)  ประกาศรับสมัครพนักงาน  ตั้งแต่บัดนี้ - 21 ก.ค. 54

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรั บสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานและลู กจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)
 
 ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รับพนักงาน 19 อัตรา
 
 ตำแหน่งหมายเลข 1 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อัตราเงินเดือน 13,900-22,600 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 
 - ใช้ Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ Internet
 
 - มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งวิศวกร
 
 - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านท่าอากาศยานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ตำแหน่งหมายเลข 2 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อัตราเงินเดือน 13,900-22,600 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 
 - ใช้ Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ AutoCAD
 
 - มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งวิศวกร
 
 - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านท่าอากาศ ยานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ตำแหน่งหมายเลข 3 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อัตราเงินเดือน 8,600 บาท
 
 - วุฒิ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา เครื่องกล หรือช่างยนต์
 
 - มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งช่างเทคนิค
 
 - ใช้ Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ Internet
 
 ตำแหน่งหมายเลข 4 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งช่างโยธา ระดับ 2 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อัตราเงินเดือน 8,600 บาท
 
 - วุฒิ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา หรือการก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ
 
 - มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งช่างโยธา
 
 - ใช้ Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ AutoCAD
 
 หมายเหตุ ตำแหน่งหมายเลข 1-4 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2524) และสามารถปฏิบัติงานเวรกะได้ มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.เชียงราย หรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อ มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเหมาะแก่การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
 
 ตำแหน่งหมายเลข 5 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้น ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 11 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,300 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ไม่จำกัดสาขา
 
 - สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจค้นของท่าอากาศยาน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2526)
 
 - สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจค้นของท่าอากาศยานต่อเนื่องติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2519) ในวันรับสมัคร
 
 ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและน้ำหนัก เพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. และค่าของส่วนสูงลบน้ำหนักอยู่ระหว่าง 90-110 เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และค่าของส่วนสูงลบน้ำหนักอยู่ระหว่าง 105-115
 
 - มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
 - มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจค้น
 
 - สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้ มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.เชียงราย หรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจค้นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ตำแหน่งหมายเลข 6 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,300 บาท
 
 - เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากกรมการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
 
 - วุฒิ ปวช. ไม่จำกัดสาขา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2526)
 
 - มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 ซม. และค่าของส่วนสูงลบด้วยน้ำหนักอยู่ระหว่าง 90-110
 
 - มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย
 
 - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้ มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.เชียงราย หรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
 
 - หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือมีประสบการณ์ด้านดับเพลิงและกู้ภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 สนใจสมัครได้ระหว่างวันที่ 4-21 กรกฎาคม 2554 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. ณ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมมาดังนี้
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
 
 - ใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบตัร และใบแจ้งผลการศึกษาพร้อมสำเนา (ฉบับสมบูรณ์) 1 ฉบับ
 
 - ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
 - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
 - ใบพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
 - ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 1-2
 
 - ใบรับรองการอบรมหลักสูตร Microsoft Office: MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint (ถ้ามี) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 1 และ 3
 
 - ใบรับรองการทำงานด้านท่าอากาศยาน (ถ้ามี) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 1-2
 
 - ใบรับรองการอบรมหลักสูตร Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ AutoCAD (ถ้ามี) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 2 และ 4
 
 - สำหรับตำแหน่งหมายเลข 5 หากผู้สมัครมีอายุเกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร ต้องมีใบรับรองการทำงานด้านการตรวจค้น ที่ระบุลักษณะงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างละเอียด
 
 - ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ และใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ถ้ามี) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 6
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 16.00 น ณ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 
 ท่าอากาศยานภูเก็ต รับพนักงาน 61 อัตรา
 
 ตำแหน่งหมายเลข 1 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิศวกร ระดับ 3-5 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต อัตราเงินเดือน 13,900-22,600 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 บริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2519)
 
 - มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเหมาะแก่การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
 
 - ใช้ Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point และ AutoCAD
 
 - มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งวิศวกร
 
 ตำแหน่งหมายเลข 2 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต อัตราเงินเดือน 13,900-22,600 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2519)
 
 - มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเหมาะแก่การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
 
 - มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้แก่ Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ AutoCAD
 
 - มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งวิศวกร
 
 ตำแหน่งหมายเลข 3 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,630 บาท
 
 - วุฒิ ม.3
 
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2526)
 
 - มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 ซม. และค่าของส่วนสูงลบน้ำหนักอยู่ระหว่าง 90-110
 
 - มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
 
 - มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเหมาะแก่การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
 
 ตำแหน่งหมายเลข 4 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้น ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต 42 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,300 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ไม่จำกัดสาขา
 
 - สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจค้นของท่าอากาศยาน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2526)
 
 - สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจค้นของท่าอากาศยานต่อเนื่องติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2519) ในวันรับสมัคร
 
 - เพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. และค่าของส่วนสูงลบน้ำหนักอยู่ระหว่าง 90-110
 
 - เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และค่าของส่วนสูงลบน้ำหนักอยู่ระหว่าง 105-115
 
 - มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
 - มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจค้น
 
 หมายเหตุ ตำแหน่งหมายเลข 1-4 สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้ มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ภูเก็ต หรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อ หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ตำแหน่งหมายเลข 5 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต 9 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,300 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ไม่จำกัดสาขา
 
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2526)
 
 - มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 ซม. และค่าของส่วนสูงลบด้วยน้ำหนักอยู่ระหว่าง 90-110
 
 - มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย
 
 - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้ มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ภูเก็ต หรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
 
 - หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือมีประสบการณ์ด้านดับเพลิงและกู้ภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 สนใจสมัครได้ระหว่างวันที่ 4-21 กรกฎาคม 2554 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. ณ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมมาดังนี้
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
 
 - ใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และใบแจ้งผลการศึกษาพร้อมสำเนา (ฉบับสมบูรณ์) 1 ฉบับ
 
 - ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
 - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
 - ใบพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
 - ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 1-2
 
 - ใบรับรองการอบรมหลักสูตร Microsoft Office: MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint และ AutoCAD (ถ้ามี) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 1-2
 
 - ใบรับรองการทำงานด้านท่าอากาศยาน (ถ้ามี) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 1-2
 
 - ใบรับรองการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย ที่ระบุลักษณะงานและระยะเวลาการทำงานอย่างละเอียด (ถ้ามี) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 3
 
 - สำหรับตำแหน่งหมายเลข 4 หากผู้สมัครมีอายุเกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร ต้องมีใบรับรองการทำงานด้านการตรวจค้น ที่ระบุลักษณะงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างละเอียด
 
 - ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ และใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ถ้ามี) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 5
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เวลา 16.00 น ณ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับพนักงาน 11 อัตรา
 
 ตำแหน่งหมายเลข 1 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้น ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,300 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ไม่จำกัดสาขา
 
 - สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจค้นของท่าอากาศยาน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2526)
 
 - สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจค้นของท่าอากาศยานต่อเนื่องติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2519)
 
 - เพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. และค่าของส่วนสูงลบน้ำหนักอยู่ระหว่าง 90-110
 
 - เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และค่าของส่วนสูงลบน้ำหนักอยู่ระหว่าง 105-115
 
 - มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
 - มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจค้น
 
 - สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้ หากมีประสบ การณ์ด้านการตรวจค้นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ตำแหน่งหมายเลข 2 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,300 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ไม่จำกัดสาขา
 
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2526)
 
 - มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 ซม. และค่าของส่วนสูงลบด้วยน้ำหนักอยู่ระหว่าง 90-110
 
 - มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย
 
 - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้
 
 - หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือมีประสบการณ์ด้านดับเพลิงและกู้ภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 หมายเหตุ มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.เชียงใหม่ หรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
 
 สนใจรับสมัครระหว่างวันที่ 4-21 กรกฎาคม 2554 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. ณ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมมาดังนี้
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
 
 - ประกาศนียบัตรและใบแจ้งผลการศึกษาพร้อมสำเนา (ฉบับสมบูรณ์) 1 ฉบับ
 
 - ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
 - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
 - ใบพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 
 - สำหรับตำแหน่งหมายเลข 1 หากผู้สมัครมีอายุเกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร ต้องมีใบรับรองการทำงานด้านการตรวจค้น ที่ระบุลักษณะงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างละเอียด
 
 - ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ถ้ามี) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 2
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 16.00 น. ณ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 
 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับพนักงาน 16 อัตรา
 
 ตำแหน่งหมายเลข 1 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อัตราเงินเดือน 13,900-22,600 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2519)
 
 - ใช้ Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ AutoCAD
 
 - มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งวิศวกร
 
 - สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้ มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ภูเก็ต หรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
 
 - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านท่าอากาศ ยานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ตำแหน่งหมายเลข 2 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อัตราเงินเดือน 13,900-22,600 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2519)
 
 - ใช้ Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ AutoCAD
 
 - มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งวิศวกร
 
 - สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้ มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.สงขลา หรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
 
 - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านท่าอากาศ ยานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ตำแหน่งหมายเลข 3 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อัตราเงินเดือน 13,900-22,600 บาท
 
 - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2519)
 
 - ใช้ Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ AutoCAD
 
 - มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งวิศวกร
 
 - สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้ มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.สงขลา หรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
 
 - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านท่าอากาศ ยานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ตำแหน่งหมายเลข 4 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งช่างโยธา ระดับ 2 ส่วนบำรุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 8,600 บาท
 
 - วุฒิ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม
 
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2526)
 
 - มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งช่างโยธา
 
 - ใช้ Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ AutoCAD
 
 - สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้ มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.เชียงราย หรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
 
 ตำแหน่งหมายเลข 5 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้น ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 11 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,300 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ไม่จำกัดสาขา
 
 - สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจค้นของท่าอากาศยาน ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2526)
 
 - สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจค้นของท่าอากาศยานต่อเนื่องติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 2519) ในวันรับสมัคร
 
 ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและน้ำหนัก เพศชาย มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. และค่าของส่วนสูงลบน้ำหนักอยู่ระหว่าง 90-110 เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และค่าของส่วนสูงลบน้ำหนักอยู่ระหว่าง 105-115
 
 - มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
 - มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจค้น
 
 - สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้ มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.สงขลา หรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
 
 - หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจค้นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 หมายเหตุ ตำแหน่งหมายเลข 1-5 มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเหมาะแก่การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
 
 ตำแหน่งหมายเลข 6 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,300 บาท
 
 - วุฒิ ปวช. ไม่จำกัดสาขา
 
 - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 4 ก.ค. 2536) และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร (เกิดหลังวันที่ 21 ก.ค. 3 2526)
 
 - มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 167 ซม. และค่าของส่วนสูงลบด้วยน้ำหนักอยู่ระหว่าง 90-110
 
 - มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย
 
 - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฏิบัติงานเวรกะได้ มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.สงขลา หรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อ
 
 - หากมีใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือมีประสบการณ์ด้านดับเพลิงและกู้ภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 สนใจรับสมัครระหว่างวันที่ 4-21 กรกฎาคม 2554 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-11.30 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. ณ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมมาดังนี้
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 
 - ประกาศนียบัตรและใบแจ้งผลการศึกษาพร้อมสำเนา (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 1 ฉบับ
 
 - ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 - ใบพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 
 - ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 1-3
 
 - ใบรับรองการอบรมหลักสูตร Microsoft Office: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ AutoCAD (ถ้ามี) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 1-4
 
 - ใบรับรองท่าอากาศยาน (ถ้ามี) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 1-3
 
 - สำหรับตำแหน่งหมายเลข 5 หากผู้สมัครมีอายุเกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร ต้องมีใบรับรองการทำงานด้านการตรวจค้น ที่ระบุลักษณะงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี อย่างละเอียด
 
 - ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ และใบอนุญาตขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ (ถ้ามี) สำหรับตำแหน่งหมายเลข 6
 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 ส.ค. 2554 เวลา 16.00 น. ณ ส่วนบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
 หมายเหตุ ทุกท่าอากาศยา น ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการท หารมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดิน แดน ชั้นปีที่ 3

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com