ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

berbatov9


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รับ พนง.การเงิน 7 อัตรา

การทางพิเศษ รับ พนง.การเงิน 7 อัตรา
 
               การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 4 ในสังกัดกองการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี (พง.4 กกง.ฝกง.) จำนวน 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,150 บาท ดังนี้
 
  - วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือบัญชีบัณฑิต หรือเศรษฐศาสตรบัณฑิต หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในด้านดังกล่าว
 
  - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 
  - มีความรู้ทางด้านภาษีอากรประเภทต่าง ๆ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
  - ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint
 
  - มีความรู้ภาษาอังกฤษดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 
  - ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 
  - ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษ หรือรอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกิน 5 ปี
 
            หลักฐานในการสมัคร
 
  - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดลงบนกรอบในเอกสารอ้างอิงการสมัครงาน)
 
  - สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 2 ฉบับ
 
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
 
  - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 
  - สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)
 
              สำเนาหลักฐานดังกล่าวให้เขียนคำว่า ‘รับรองสำเนาถูกต้อง’ และลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า
 
             สนใจเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 
            วิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร)
 
  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ ‘สมัครงาน’ > ‘สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต’
 
  2. ลงทะเบียนผู้สมัครงาน (ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้สมัครตำแหน่งอื่น ๆ ที่ กทพ. เปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)
 
  3. กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงการสมัครงานและแบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงิน
 
               วิธีการชำระเงิน ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรม เนียมในการสมัคร จำนวน 100 บาท โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินที่ระบบออกให้ไปชำระเงินที่ธนาคารดังกล่าวได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม-11 สิงหาคม 2554 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการเรียกเก็บของแต่ละธนาคาร รับหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารคืนให้ ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย ส่งหลักฐานการชำระเงินให้ กทพ. ตามขั้นตอน (ผู้สมัครควรถ่ายเอกสารหลักฐานการชำระเงินและเก็บไว้กับตนเองด้วย)
 
              วิธีการจัดส่งเอกสารอ้างอิงการสมัครงานและหลักฐานในการสมัคร
 
              ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานในการสมัคร เอกส ารอ้างอิงการสมัครงาน (ซึ่งติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อผู้สมัครเ รียบร้อยแล้ว) และหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ ทางไปรษณี ย์โดยวิธีการลงทะเบียนหรือ EMS ไปที่ แผนกสรรหาบุคคล กองการเจ้ าหน้าที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2380 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิ คม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองด้านขวาว่า ‘สมัครงา น’ ภายในวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2554  (พิจารณาจากวันประทับตร าของที่ทำการไปรษณีย์) ทั้งนี้ ให้เก็บหลักฐานการจัดส่งเอกสารด ังกล่าวไว้ด้วย เพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีความผิดพลาดในการจัดส่ง เกิดขึ้น

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com