ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพุธที่ 20 พ.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

berbatov9


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิน บำรุง เพื่อปฏิบัติงานในสถาบันประสาทวิทยา จำนวน 35 อัตรา


 รายละเอียดของข่าวสาร
 
 สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง เพื่อปฏิบัติงานในสถาบันประสาทวิทยา
 
 1. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ค่าตอบแทน 9,140 บาท ค่าลักษณะงานพิเศษ 7,860 บาท
 
 - เพศหญิง อายุ 18-35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ด้านวิสัญญี) และได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1
 
 2. วิศวกร 5 อัตรา งานซ่อมบำรุง ค่าตอบแทน 8,600 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 
 3. นักสถิติ 2 อัตรา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ศูนย์วิจัยสถาบันประสาทวิทยา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,600 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติหรือสถิติประยุกต์ กรณีที่เป็นหลักสูตรปริญญาต่อเนื่อง หลักสูตรก่อนปริญญาตรีต้องเป็นสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์
 
 - มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การจัดทำรายงานการวิจัย
 
 - มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
 
 - มีประสบการณ์การจัดทำผลงานการวิจัย
 
 - ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ทั้งในส่วนของ MS Word, MS Excel, MS Access และ MS PowerPoint
 
 - มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านระบบ Internet
 
 4. เจ้าหน้าที่ระบบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทน 8,600 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 18-35 ปี
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 - ใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, PowerPoint และ Microsoft Access) ได้
 
 - มีความขยันขันแข็ง มุ่งมั่นในการทำงาน
 
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 2 อัตรา ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 อัตรา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,600 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้
 
 6. เจ้าพนักงานธุรการ 8 อัตรา กลุ่มงานเภสัชกรรม 6 อัตรา กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา 1 อัตรา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,210 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 - วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา
 
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้
 
 7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา ฝ่ายการเงินและบัญชี 3 อัตรา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา 4 อัตรา ค่าตอบแทน 7,210 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 18-35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 - วุฒิ ปวส. ทางบัญชี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์ เอาใจใส่การปฏิบัติงาน
 
 8. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน 6,030 บาท
 
 - เพศหญิง อายุ 18-35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 - วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ได้
 
 9. พนักงานประจำตึก 6 อัตรา กลุ่มงานทันตกรรม 3 อัตรา หน่วยโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด 1 อัตรา กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 อัตรา ฝ่ายการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 5,300 บาท
 
 - เพศชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 
 - วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 
 ผู้ประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ในเวลาราชการ
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
 
 - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 1 รูป
 
 - สำเนาหลักฐานการศึกษา ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
 
 - สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) 1 ฉบับ
 
 - สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล 1 ฉบับ
 
 สำเนาเอกสารทุกชนิดที่ใช้ในการสมัครสอบต้องนำฉบับจริงมาประกอบด้วย
 
 สำเนาเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ทุกฉบับ
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com