ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะมนุษยศาสตร์ มช. รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ที่อยู่ : 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 โทรศัพท์ : 0 5394 7210 , 0 5394 3227
 
 
 เรื่อง : คณะมนุษยศาสตร์ มช. รับ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 ประกาศรับสมัคร : 17 เมษายน 2555
 รายละเอียด :  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Faculty of Humanities, Chiang Mai University)
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
 
 ด้วย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ 019 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท สังกัดสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน ๑ อัตรา จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้.-
 
 ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 ๑. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่า ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓
 ๒. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ๓. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยื่นหลักฐานประกอบ
 ในวันสัมภาษณ์)
 ๔. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
 
 ข. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครได้ที่งานบริหารทั่วไป ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้จาก www.human.cmu.ac.th หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๙๔-๓๒๑๐, ๐-๕๓๙๔-๓๒๒๗
 
 ค. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการรับสมัคร
 ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานมายื่นเพื่อประกอบการสมัครดังนี้.-
 ๑. สำเนาเอกสารรับรองคุณวุฒิ
 พร้อมสำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
 ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 ๔. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๓x๔ ซม.จำนวน ๑ รูป
 ๕. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) จำนวน ๑ ฉบับ
 
 ง. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
 จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังต่อไปนี้.-
 ๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมสถานที่สอบ ณ ป้าย ประกาศ งานบริหารทั่วไป ชั้น ๑ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.human.cmu.ac.th ในวันที่ 23 เมษายน 2555
 ๒. สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 25 เมษายน 2555
 ๒.๑ สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑0.๐๐ น.
 ๒.๒ สอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 เวลา ๑0.0๐ - ๑2.0๐ น.
 ๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 จะต้องได้รับคะแนนในการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ อย่างละไม่น้อย
 กว่าร้อยละ 60 ในวันที่ 27 เมษายน 2555
 ๔. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมทางด้านสภาพจิต ในวันที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น. หากไม่สามารถเข้ารับการทดสอบฯ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
 ๕. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 ๖. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ณ ป้ายประกาศงานบริหารทั่วไป ชั้น ๑ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.human.cmu.ac.th

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com