ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

ตุ๊ก


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
คณะวิทยาศาสตร์ มอ. รับ นักวิชาการอุดมศึกษา (บัดนี้ - 29 พฤษภาคม 2555)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ที่อยู่ : Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, Thailand 90112
 โทรศัพท์ : +66-7428-8022 , Fax. +66-7455-8844
 
 
 เรื่อง : คณะวิทยาศาสตร์ มอ. รับ นักวิชาการอุดมศึกษา (บัดนี้ - 29 พฤษภาคม 2555)
 ประกาศรับสมัคร : 16 พฤษภาคม 2555
 รายละเอียด :  
 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
 -----------------------
 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น
 พนักงานเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์
 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
 1. ตำแหน่งและอัตราค่าจ้างที่จะรับสมัคร
 ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท
 
 2. กำหนดการรับสมัคร
 . ตั้งแต่บัดนี้ - 29 พฤษภาคม 2555 เปิดรับสมัคร
 วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทำการคัดเลือก
 วันที่ 7 มิถุนายน 2555 สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการคอมฯ
 วันที่ 12 มิถุนายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ
 วันที่ 18 มิถุนายน 2555 สอบสัมภาษณ์
 
 3. วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อขอใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่
 - หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-
 นครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
 - http://www.psu.ac.th, http://www.sc.psu.ac.th/
 และยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน
 เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
 4. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 4.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
 สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
 4.2 ผู้สมัครที่เคยได้รับการล้างมลทินตามประกาศของทางราชการ จะต้องแจ้งรายละเอียด
 ของโทษทางวินัยที่ได้รับและการล้างมลทินตามกฎหมายใดให้คณะฯ ทราบในใบสมัครด้วย
 ด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการปิดบังข้อมูลและมหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิที่จะไม่
 พิจารณาจ้างในครั้งนี้
 
 5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
 รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาทาง
 วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 6. ภาระงานที่รับผิดชอบ
 6.1 งานสารบรรณ
 6.2 งานห้องสมุด งานวารสารและศูนย์การเรียนรู้
 6.3 งานสถานที่และห้องเรียน
 6.4 งานพัสดุ
 6.5 งานการเรียนการสอน
 6.6 งานกิจกรรมนักศึกษา
 6.7 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 7. วิธีการคัดเลือก
 คณะฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน
 และหนังสือแนะนำตัวของผู้สมัครในขั้นต้น และจะมีการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบข้อเขียน
 ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการและภาควิชา/หน่วยงานต้นสังกัด
 8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 
 8.1 เอกสารรับรองคุณวุฒิ และ Transcript จำนวน 1 ชุด
 8.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 8.4 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 8.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 ซ.ม. จำนวน 3 รูป
 8.6 เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 รูป
 8.7 ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
 ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่
 สามารถนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ก็ให้มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็น
 หลักฐานประกอบการสมัครแทน
 
 9. ค่าธรรมเนียมสมัคร
 ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียม คนละ 100 บาท

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com