ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

โด


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว.ม.อ. PSU-BIC รับสมัครงานด่วน 3 อัตรา ตั้งแต่ 3/7/56 นี้เป็นต้นไป

ประกาศ
 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้
 และลูกจ้างซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว.ม.อ.
 
 ๑. ด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน เงินรายได้ และลูกจ้างซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว.ม.อ. จำนวน ๓ อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำวิทยาเขตปัตตานี จำนวน ๑ อัตรา (พนักงานเงินรายได้)
 ๒. ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์จำหน่ายสินค้านักศึกษา(Student Biz Park) จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว.ม.อ.
 ๓. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์จำหน่ายสินค้านักศึกษา(Student Biz Park) จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกจ อว.ม.อ.
 
 
 ๑.๑ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำวิทยาเขตปัตตานี
 คุณสมบัติผู้สมัคร
      (๑) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการตลาด บัญชีการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
      (๒) มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด การบ่มเพาะวิสาหกิจ หรือเกี่ยวข้องกับงาน บริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า ๒ ปี
      (๓) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้
      (๔) มีทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการพูด การอ่าน และการเขียน
      (๕) มีมนุษยสัมพันธ์ดี
      (๖) สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงานได้ดี
      (๗) ผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
      (๘) ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
      (๙) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕
     (๑๐) สามารถขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่ ๑.๒ ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์จำหน่ายสินค้านักศึกษา(Student Biz Park) ประจำวิทยาเขตหาดใหญ่
 
 ๑.๒ ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์จำหน่ายสินค้านักศึกษา (Student Biz Park) ประจำวิทยาเขต หาดใหญ่
 คุณสมบัติผู้สมัคร
     (๑) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจหรือเทียบเท่า และ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
     (๒) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Photoshop และ Internet ได้
     (๓) มีทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการพูด การอ่าน และการเขียน
     (๔) มีมนุษยสัมพันธ์ดี
     (๕) สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงานได้ดี
     (๖) มีประสบการณ์ด้านธุรกิจมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
     (๗) ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
     (๘) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕
     (๙) สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
 
 ๑.๓ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์จำหน่ายสินค้านักศึกษา(Student Biz Park) ประจำวิทยาเขต หาดใหญ่
 คุณสมบัติผู้สมัคร
    (๑) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปวส. ทุกสาขา
    (๒) มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด หรือเกี่ยวข้องกับงาน บริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า ๒ ปี
    (๓) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และ Internet ได้
    (๔) มีทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการพูด การอ่าน และการเขียน
    (๕) มีมนุษยสัมพันธ์ และมีปฏิภาณไหวพริบดี
    (๖) สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงานได้ดี
    (๗) ผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือดำเนินธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    (๘) ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
    (๙) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕
   (๑๐) สามารถขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
 
 ๒. กำหนดการรับสมัคร
     ๒.๑.วันที่ ๒๗ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  รับสมัคร
     ๒.๒.วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
     ๒.๓.วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖           สอบสัมภาษณ์
     
 ๓. สถานที่รับสมัคร
 ผู้ ประสงค จะสมัครให้ติดตอขอยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์ บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคารสำนักทรัยกากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น ๑๓ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท ๐-๗๔๒๘-๙๓๕๐, โทรสาร ๐-๗๔๒๘-๙๓๖๑ E-mail:psu-bic@group.psu.ac.th Website : www.psu-bic.psu.ac.th
   
 ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
 
 
      ๔.๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด ๓ x ๔ ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป
      ๔.๒. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ชุด
      ๔.๓. สำเนาทะเบียนบ%าน จำนวน ๑ ชุด
      ๔.๔. ใบรับรองแพทย์ แสดงวา่ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
      ๔.๕. ใบแสดงคุณวุฒิ (Transcript และสำเนาใบปริญญาบัตร) พร%อมสำเนา ๑ ฉบับ
      ๔.๖. หลักฐานแสดงวาเป็นผู็ผ่านการเกณฑ ทหารแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
      ๔.๗. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
      ๔.๘. สำเนาใบขับขี่
      ๔.๙. หลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อสกุล พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
 
 ๕. วิธีการคัดเลือก
 สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน
 
 ๖. ค่าธรรมเนียม
 ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมคนละ ๒๐ บาท
 ๗. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าาร้อยละ ๖๐
 
 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Url ด้านล่าง
  http://www.psu-bic.psu.ac.th/exday/

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com