ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
ว.พยาบาลกองทัพบก รับพยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล 200 คน

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับนักเรียนพยาบาล หลักสูตร 4 ปี 1 00 คน แบ่งเป็นเพศหญิง ประเภททุนกองทัพบก 20 คน ทุนส่วนตัว 70 คน และเพศชาย ทุนส่วนตัว 10 คน สำเร็จการศึกษารับปริญญาบัตร พย าบาลศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับหลักสูตรประกาศนียบั ตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี รับทั้งเพศชาย/หญิง ประเภททุนส่วนตัว จำน วน 100 คน ดังนี้
 
           หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี จำนวนรับ เพศหญิง 90 คน เพศชาย 10 คน
 
           1. กองทัพบก 20 คน
 
           - คัดเลือกผู้ที่มีผลรวมคะแนนสูงสุด 20 คนแรก จะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทุนกองทัพบกได้รับสิทธิระหว่างการศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษามีข้อผูกพันตามระเบียบที่กองทัพบกกำหนด ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานในสังกัดกองทัพบก
 
           2. ทุนส่วนตัว 80 คน จัดสรรที่นั่งสำหรับเพศชาย 10 คน คัดเลือกจากผู้ที่มีผลคะแนนรวมในลำดับรองลงมาจาก 20 คนแรก
 
           - ประเภททุนส่วนตัวสำหรับบุคคลพลเรือนทั่วไป
 
           - ประเภททุนส่วนตัวสำหรับบุตรข้าราชการกองทัพบก
 
           - ประเภททุนส่วนตัวสำหรับบุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่จังหวัดสงขลา (บางส่วน)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 
           - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) หรือกำลังศึกษาชั้น ม.6
 
           - มีผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งผลสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) และผลการทดสอบทางการศึกษาชั้นสูง (A-net) หรือมีผลการสอบวัดความรู้ 7 วิชาหลักของสำนักทดสอบ กลางกระทรวงศึกษาธิการ
 
           - โสด อายุ 16-25 ปี (นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร)
 
           - ผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.5 และสอบผ่านทุกรายวิชาของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
           - ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์
 
           - น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
 
           - สัญชาติไทย บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 
           - หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาไม่เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 
           หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี จำนวนรับ 100 คน (ประเภททุนส่วนตัว)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 
           - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 
           - อายุ 16 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่เปิดการศึกษา)
 
           - สัญชาติไทย บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หากบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาไม่เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 
           - ร่างกายและจิตใจมนุษย์ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 45 กก. และไม่เกิน 70 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. และไม่เป็นโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 
           - ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
           - ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
 
           - ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้โทษจำคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดกระทำโดยประมาท
 
           - ไม่อยู่ระหว่างพักราชการ
 
           - ไม่เคยถูกปลดออก หรือถูกไล่ออกจากทางราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
 
           - ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 
           การซื้อระเบียบการและใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกราคาชุดละ 120 บาท
 
           - วัน เวลาราชการ แผนกธุรการและกำลังพล อาคารกองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
 
           - วัน หยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น. อาคารสโมรสรนักเรียนวิทยาลัยพยาบาล กองทัพบก
 
           ซื้อทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติ ราคาชุดละ 150 บาท สั่งจ่ายปลายทาง ปณ.สามเสนใน ในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำใบธนาณัติ (ฉบับจริง) ใส่ในซองจดหมายจ่าหน้าซองติดแสตมป์ ส่งไปที่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า "สั่งซื้อระเบียบการและใบสมัคร"  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เลขที่ 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-7660 ต่อ 93554, 93569 E-mail: rtanc2002@yahoo.com www.rtanc.ac.th
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com