ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น รับ จนท./อาจารย์ หลายอัตรา

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรประจำหน่ วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 1.อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 1 อัตรา
   สังกัดมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสื่อสารมวลชน หรือ เทคโนโลยีการศึกษา หรือเทคโนโลยีการสื่อ สาร
 -มีประสบการณ์ด้าน TV Production อย่างน้อย 2 ปี
 -มีความารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์   จะได้รับการพิจารณาเป็นพิ เศษ
 
 2.อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  2 อัตรา
 -ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel,Word,Power Point,Internet
 -มีความสามารถทางด้านการวัดและประเมินผล
 -มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปี
 
 3.อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ  1 อัตรา
 -เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการหรือ MBA หรือการจัดการธุรกิจระหว่างประ เทศ
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 -สามารถสอน เป็นภาษาอังกฤษได้
 
 4.อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร  1 อัตรา
 -เพศชาย/หญิง
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ(MBA)
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft Officeได้
 -สามารถสอนวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์และการผลิตได้
 
 5.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  1 อัตรา
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(วศ.บ.)และปริญญาโท(วศ.ม.)สาขาไฟฟ้าสื่อสาร/คอมพิวเตอร์
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 
 6.เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการด้านภาษา(Self Access Center)  1 อัตรา
 -เพศชาย
 -อายุระหว่าง 25-35 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Network และพูด อ่านภาษาอังกฤษได้
 -สามารถปฏิบัติงานระหว่างเวลา 12.00 - 21.00 น.ได้
 
 7.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  หลาย อัตรา
 -เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 -ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 -มีบุคลิกภาพดี มีความมั่นใจในตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 -สามารถพูดสื่อสารและนำเสนอข้อมูลต่อที่สาธารณะได้
 -สามารถเดินทางและพักค้างคืนที่ต่างจังหวัดได้
 -มีความขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ
 
 8.อาจารย์ประจำ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะบริหารธุรกิจ 1 อัตรา
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 -สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาการจัดการและวิชาการตลาดได้
 -มีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ (Word,Excell,powerpoint)
 
 9.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  1 อัตรา
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาบัญชี
 -สามารถสอนวิชาการบัญชีชั้นสูง ทฤษฎีบัญชี และสัมมนาทางการบัญชี
 -มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้(Word,Excel,Power Point)
 
 10.อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์  1 อัตรา
 -เพศชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิศวฯคอมพิวเตอร์ /วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 -ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 18.อาจารย์สอนช่างอิเล็กทรอนิกส์  หลาย อัตรา
   สังกัดเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 -มีความถนัดทางอิเล็กทรอกนิกส์
 
 19.Programmer 2 อัตรา
   ศูนย์อินเทอร์เน็ต
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -ถ้าเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -มีความรู้ทางด้าน Database เช่น SQL,Oracle ฯลฯ
 -สามารถเขียนโปรแกรมด้วย ASP.NET,C#,VB.NET,Visual Basic
 -ถ้ามีประสบการณ์ทางด้าน Web Application จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้ OS ได้ เช่น Windows 2000,2003
 -ประสบการณ์ 0-2 ปี
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 -มีมนุษยสัมพันธ์ และความรับผิดชอบดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 20.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  1 อัตรา
   ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft office โดยเฉพาะ PowerPoint
 -ภาษาอังกฤษ (พูดอ่านเขียน)ได้
 
 11.อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์  อัตรา
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน  
 
 12.อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์  1 อัตรา
 -เพศชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวฯคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 -ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 14.อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ สาขาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 อัตรา
   -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 26-50 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 -มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint, SPSS ได้
 
 15.อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ สาขาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  1 อัตรา
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี สถานภาพโสด
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อ.ม., ศ.ศ.ม., ค.ม. สาขาวิชาภาษาไทย
 -มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปี
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, PowerPoint ได้
 
 16.พนักงานขายคูปอง  2 อัตรา
 -เพศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี
 -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel, Word ได้
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 
 17.เจ้าหน้าที่ รปภ.   อัตรา
 -เพศชาย อายุระหว่าง 25-40 ปี
 -สำร็จการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 
 21.อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (English Program)  1 อัตรา
 -เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28-35 ปี -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด -มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี สามารถสอนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft officeได้ -สามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เฉพาะตำแหน่งที่ 21 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ตำแหน่งที่ 1-20 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2549  
 
 13.ครูสอนคอมพิวเตอร์  1 อัตรา
   -เพศชาย อายุ 25-35 ปีฒ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 -ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักบริหารงานบุคคล  กลุ่มเซนต์จอห์น  เลขที่  1110/5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร.0-2938-7058-60 ต่อ 103, 276, 278, 323 E-mail : personnel@stjohn.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2549  ในวันและเวลาราชการ  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com