ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
งานราชการม.ราชภัฎสวนดุสิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -31 ก.ค. 2557  นักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยสอน,เลขานุการประจำหลักสูตร(เทคโนโลยีส ารสนเทศ/ศิลปศาสตร์บัณฑิต/อังกฤษธุรกิจ),เจ้าหน้าที่บริหารงานท ั่วไป,เ

ม.ราชภัฎสวนดุสิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 -31 ก.ค. 25 57  นักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยสอน,เลขานุการประจำหลักสูตร(เทคโนโ ลยีสารสนเทศ/ศิลปศาสตร์บัณฑิต/อังกฤษธุรกิจ),เจ้าหน้าที่บริหาร งานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที ่
 
 ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยสอน,เลขานุการประจำหลักสูตร(เทคโนโลยีสารสนเทศ/ศิลปศาสตร์บัณฑิต/อังกฤษธุรกิจ),เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
 อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
 อัตราว่าง: 12
 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
 เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 31 ก.ค. 2557
 
 
 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ด้านภาษา)
 อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , การสอนภาษาอังกฤษ , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 - เคยปฏิบัติงานด้านการสอนภาษาอังกฤษหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 - มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดีมีจิตสำนึกในการให้บริการ
 - ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับที่ 3 พ.ศ.2535
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมความรู้ภาษาต่างประเทศ
 2.พัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมด้านภาษาอังกฤษ
 3.จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 4. ปฏิบัติการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. จัดทำแบบสอบถามและดำเนินการประเมินผลคุณภาพการจัดอบรมในหลักสูตรต่างๆ
 6. พัฒนาและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร
 7. ประสานงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
 8. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
 9. ดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (ด้านศิลปวัฒนธรรม)
 อัตราเงินเดือน : 21,000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
 - อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารงานวัฒนธรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 - ปฏิบัติงานด้านการผลิตชิ้นงานด้านศิลปะประดิษฐ์ การแกะสลัก
 - มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดีและมีจิตสำนึกในการให้บริการ
 - ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามกฎหมาย ก.พ.ฉบับที่ 3 พ.ศ.2535
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1. ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 2. พัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมด้านศิลปะประดิษฐ์
 3. จัดทำสื่อและผลิตชิ้นงานด้านศิลปะประดิษฐ์ การแกะสลัก และการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ
 4. ปฏิบัติการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. จัดทำแบบสอบถามและดำเนินการประเมินผลคุณภาพการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
 6. พัฒนาและดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากร
 7. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหรือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 8. ดำเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน
 
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน
 อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1.การเรียนการสอน
 2.การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
 3.การให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักศึกษา
 4.การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุง ส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม
 
 5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ชื่อตำแหน่ง : เลขานุการประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
 อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
 - มีความรู้ความสามารถในระบบจัดการเอกสารและสารสนเทศในสำนักงาน
 - มีความสามารถร่างบันทึกข้อมูล และจดหมายทางราชการได้
 - มีความสามารถในการบันทึกประชุมและทำรายงานการประชุมได้
 - มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 - มีบุคลิกภาพดี การแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง
 - มีทักษะในการสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆได้ดี
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1.การตรวจเช็คเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เข้าและออกในระบบ e-office
 2.ตรวจทานความเรียบร้อยของเอกสารออกภายในและภายนอก
 3.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การจัดทำเอกสารโต้ตอบ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งพิมพ์งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 4.ดำเนินการจัดเตรียมการประชุมต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ และสรุปรายงานการประชุม
 5.จัดเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร
 6.จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ภายในหลักสูตร
 7.รวบรวมเอกสารประกันคุณภาพ และทำการรวมเล่มของหลักสูตรฯ
 8.ดำเนินการเบิกจ่าย จัดซื้อ-จัดจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 9.ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ
 
 ชื่อตำแหน่ง : เลขานุการประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
 อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Ms Excel ได้เป็นอย่างดี
 - เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆได้ดี
 - มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณ การเบิกจ่าย และธรรมชาติของระบบงานราชการ
 - มีความอดทน อดกลั้น และทำงานล่วงเวลาในบางวันได้
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 งานเลขานุการ
 1.ร่างหนังสือราชการที่มีการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2.ดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อมรับ-ส่งโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคลากรต่างๆ
 3.อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา
 4.ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตไปราชการของอาจารย์ในหลักสูตร
 5.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
 6.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของหลักสูตร
 งานประชุม
 1.จัดเตรียมเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมของหลักสูตร
 2.บันทึกการประชุม จัดทำรายงาน และหรือสรุปสาระสำคัญของการประชุม
 3.ติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้ประชุม
 4.จัดเอกสารประชุมให้เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้นในการอ้างอิง
 
 อตำแหน่ง : เลขานุการประจำหลักสูตรอังกฤษธุรกิจ
 อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 - มีความรู้ความสามารถในการจัดทำหลักสูตร
 - มีความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ โดยสามารถร่างและจัดทำหนังสือราชการได้
 - มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์
 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 งานเลขานุการ
 1.ร่างหนังสือราชการที่มีการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 2.ดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้อมรับ-ส่งโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคลากรต่างๆ
 3.อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรและนักศึกษา
 4.ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตไปราชการของอาจารย์ในหลักสูตร
 5.ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
 6.ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆของหลักสูตร
 งานประชุม
 1.จัดเตรียมเอกสารและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมของหลักสูตร
 2.บันทึกการประชุม จัดทำรายงาน และหรือสรุปสาระสำคัญของการประชุม
 3.ติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้ประชุม
 4.จัดเอกสารประชุมให้เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้นในการอ้างอิง
 
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
 - อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง
 - มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ รับฟัง แสดงความคิดเห็น และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1.ด้านการปฏิบัติการ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา ร่างโต้ตอบหนังสือ
 2.ด้านการประสานงาน ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 3.ด้านการให้บริการ ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น ทางด้านบริหารงานทั่วไปรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
 4.จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น
 
 5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
 - อายุไม่เกิน 35 ปี ถึงวันรับสมัคร
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และการจัดการทั่วไป
 - มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - มีความรู้ ความชำนาญ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (Software) เป็นอย่างดีเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 - มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 - มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
 - หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1.ด้านการสนับสนุนและการส่งเสริมการวิจัย ประสานงานวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในองค์กร และนอกองค์กร
 
 2.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะ
 อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 - เป็นผู้มีความอดทน รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานล่วงเวลาได้
 - มีบุคลิกภาพดี และแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1. ควบคุม ดูแลการจอดยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัย
 2. การจัดตารางการใช้รถ คนขับรถ รวมถึงการให้บริการแก่บุคลากร
 3. การซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ ตามระยะเวลาการใช้งาน
 4. การเบิกจ่ายมันน้ำเชื้อเพลิง และดูแลควบคุมการใช้เชื้อเพลิง
 5. แจ้งซ่อมบำรุงยานพาหนะเมื่อเกิดชำรุด
 6. ต่อทะเบียนรถ ยืนภาษี และประกันรถยนต์ เมื่อหมดระยะเวลาที่กำหนด
 
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่
 อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – เพศหญิง หรือ ชาย
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 - มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 - เป็นผู้มีความอดทน รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานล่วงเวลาได้
 - มีบุคลิกภาพดี และแต่งกายสุภาพเหมาะสมกับตำแหน่ง
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
 1. ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบเครื่องปรับอากาศ
 2. ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 3. ควบคุม ดูแลงานด้านความปลอดภัย การจัดเวรยาม การดูแลปิด – เปิดอาคาร
 4. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน นักการ – ภารโรง คนสวน
 
 ดูรายละเอียดงานราชการ หางานราชการ ดู link งานราชการด้านล่างนี้ทั้งหมด
 
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63540340774386834 4.pdf

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com