ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
งานราชการกรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -20 ส.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์,นักภาษาโบราณ,นาฏศิลปิน,ช่างอาภรณ์,นายช่างศิลป กรรม,นายช่างโยธา,พนักงานพัสดุ

งานราชการกรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ก.ค. -20 ส.ค. 2557  นักวิทยาศาสตร์,นักภาษาโบราณ,นาฏศิลปิน,ช่างอาภรณ์ ,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างโยธา,พนักงานพัสดุ
 
 ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์,นักภาษาโบราณ,นาฏศิลปิน,ช่างอาภรณ์,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างโยธา,พนักงานพัสดุ
 ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
 อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
 อัตราว่าง: 11
 ปฏิบัติงานที่:
 เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ค. – 20 ส.ค. 2557
 
 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
 
 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ
 อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : – ปวส.
 - อนุปริญญา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.) หรือ
 อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเที่ยวกัน
 
 ในสาขาวิชาการบัญชี
 
 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
 อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : – ปวส.
 - อนุปริญญา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.) หรือ
 อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเที่ยวกัน
 ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ
 
 สาขาวิชาก่อสร้าง
 
 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
 อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : – ปวส.
 - อนุปริญญา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวส.) หรือ
 อนุปริญญาหลักสุตร 3 ปี ต่อจาก
 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเที่ยวกัน
 ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ
 
 สาขาวิชาก่อสร้าง
 
 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านอนุรักษ์)
 อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : – ปวส.
 - อนุปริญญา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
 อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือ
 
 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
 
 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านปิดทองประดับกระจก)
 อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะ
 ความชำนาญงานด้านปิดทองประดับกระจก
 ไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยต้องมีหนังสือรับรอง
 การทำงานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงานซึ่งระบุ
 ถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ มีการทดสอบทักษะ
 เฉพาะบุคคลด้วยการทดสอบปฏิบัติ)
 
 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างไม้แกะสลัก)
 อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : – ปวส.
 - อนุปริญญา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
 อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
 คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือ
 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
 
 ชื่อตำแหน่ง : ช่างอาภรณ์
 อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : – ปวส.
 - อนุปริญญา
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
 อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
 มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ
 คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 ในทุกสาขาวิชา
 
 ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์)
 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น
 ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
 สาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์
 
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่
 เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
 วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางฟิสิกส์
 ทางฟิสิกส์เครื่องมือวัด ทางเคมีวิศวกรรม
 ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยีสิ่งทอ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี หรือ สาขาวิชา
 วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 ธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 
 ชื่อตำแหน่ง : นักภาษาโบราณ
 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
 - ประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรม 9 ประโยค
 หรือ ปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
 ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี
 ทางภาษาบาลีและสันสกฤษ ทางภาษาศาสตร์
 ทางภาษาไทย ทางภาษาโบราณ ภาษาตะวันออก
 หรือ สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา
 ทางบาลีพุทธศาสตร์ ทางพุทธศาสนา
 
 ทางบาลีสันสกฤษ ทางพุทธศาสตร์
 
 ชื่อตำแหน่ง : นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์)
 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่น
 ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
 
 สาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์
 
 สมัครงาน กรมศิลปากร งานราชการ กรมศิลปากร รับสมัคร สอบ กรมศิลปากร 2557 สอบ กรมศิลปากร 57 กรมศิลปากร เปิดสอบ
 วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมศิลปากร :อินเตอร์เน็ต  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
 สอบวันที่:
 ประกาศผลสอบ:
 
 ดูรายละเอียดงานราชการหางานราชการตาม link งานราชการด้านล่างนี้
 
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63540521047445467 3.pdf

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com