ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
งานราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 -15 ก.ค. 2557  นายช่างโยธา,นายช่างเทคนิค,นายช่างพัฒนาพลังงาน,พนักงานบริการเ ทคนิค,พนักงานบริการประจำสำนักงาน,เจ้าพนักงานธุ

งานราชการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัคร สอบพนักงานราชการ 1 -15 ก.ค. 2557  นายช่างโยธา,นายช่างเทคนิค, นายช่างพัฒนาพลังงาน,พนักงานบริการเทคนิค,พนักงานบริการประจำสำ นักงาน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ระบบงานข้อมูลพลังงาน,นัก วิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่พลังงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เ จ้าหน้าที่การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 
 ตำแหน่ง: นายช่างโยธา,นายช่างเทคนิค,นายช่างพัฒนาพลังงาน,พนักงานบริการเทคนิค,พนักงานบริการประจำสำนักงาน,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ระบบงานข้อมูลพลังงาน,นักวิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่พลังงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
 อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
 อัตราว่าง: 14
 ปฏิบัติงานที่:
 เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 15 ก.ค. 2557
 
 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
 
 ดูรายละเอียดงานราชการหางานราชการตาม link งานราชการด้านล่างนี้
 
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63538077814466460 6.pdf
 
 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
 อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : – ปวช.
 - ปวท.
 - ปวส.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างเทคนิค, สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม,
 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, สาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิคส์, สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างด้านช่างเทคนิค เช่น ควบคุมการเดินทางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ ควบคุม การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องกล หรืออื่นๆ ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ควบคุมการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบให้ผู้รับผิดชอบระดับสูงขึ้นไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และหรือสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 
 ดูรายละเอียดงานราชการหางานราชการตาม link งานราชการด้านล่างนี้
 
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63538077734161867 5.pdf
 
 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างพัฒนาพลังงาน
 อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : – ปวช.
 - ปวท.
 - ปวส.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างเทคนิค, สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม,
 สาขาวิชาช่างโยธา, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานด้านช่างพัฒนาพลังงาน เช่น สำรวจวางแนวถนนเข้าฝาย โรงไฟฟ้า วางแนวท่อส่งน้ำ ในการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน ควบคุมและแนะนำชาวบ้านเกี่ยวกับงานก่อสร้างฝาย งานท่อส่งน้ำ โรงไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย งานเชื่อม งานไม้ งานเหล็ก งานสำรวจ งานคอนกรีต งานอ่านแบบ และคำนวณปริมาณงานจากแบบก่อสร้าง จัดเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย และหรือสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 
 ดูรายละเอียดงานราชการหางานราชการตาม link งานราชการด้านล่างนี้
 
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63538077654697322 4.pdf
 
 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการเทคนิค
 อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างด้านบริการเทคนิค เช่น ขับรถขุดไฮดรอลิค ขับรถแทรกเตอร์ เพื่อตัดถนนเข้าฝาย โรงไฟฟ้า แนวท่อส่งน้ำ ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย และหรือสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63538077550774378 3.pdf
 
 ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการประจำสำนักงาน
 อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานด้านบริการประจำสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล งานบริการทั่วไป งานด้านจัดเก็บเอกสาร รวบรวมข้อมูล สถิติ งานควบคุมงานด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ดูรายละเอียดงานราชการหางานราชการตาม link งานราชการด้านล่างนี้
 
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63538077456130965 0.pdf
 
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
 อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
 ประเภท : บริการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : – ปวช.
 - ปวส.
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานธุรการ เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล งานบริการทั่วไป งานด้านจัดเก็บเอกสาร รวมรวบข้อมูล สถิติ งานควบคุมงานด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ งานพิมพ์เอกสาร คำสั่ง และระเบียบต่างๆ งานด้านจัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ดูรายละเอียดงานราชการหางานราชการตาม link งานราชการด้านล่างนี้
 
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63538077212557033 4.pdf
 
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานข้อมูลพลังงาน
 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชานิติศาสตร์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานระบบงานข้อมูลพลังงาน เช่น ช่วยรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล จัดเก็บ สืบค้นข้อมูล ในการกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง-ขั้นต่ำ ช่วยรวบรวม จัดเก็บ เอกสารวิชาการ และเทคโนโลยีด้านพลังงาน ติดตาม พิมพ์งาน และจัดทำรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานจัดทำร่างกฎกระทรวงฯ และร่างมาตรฐานฯ ในการพัฒนาเป็นกฎหมาย เสนอผู้บริหาร พิมพ์จดหมาย หนังสือ บันทึกต่างๆ และข้อมูลเสนองาน ประสานงาน ช่วยจัดทำเอกสารประกอบ และข้อเสนองาน Power Point เกี่ยวกับการพัฒนาเป็นกฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวง กำหนดเครื่องจักร อุปกรณ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ ในการนำเสนอคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง คณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ดูรายละเอียดงานราชการหางานราชการตาม link งานราชการด้านล่างนี้
 
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63538075047421194 7.pdf
 
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่พลังงาน
 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานถ่ายทอดและเผยแพร่พลังงาน เช่น ประสานงานกับสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (ส่วนกลาง) ในการวางแผนการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามภารกิจของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ถ่ายทอดและเผยแพร่ สาธิต และประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการ ให้บริการข้อมูล ข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับบุคคล และหรือ หน่วยงานทั้งภายในศูนย์บริการวิชาการฯ และภายนอก ประสานงานสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (ส่วนกลาง) ในการสำรวจ รวบรวมข้อมูลด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการฯ ศึกษา รวบรวม พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดูแล ตรวจสอบ ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ศึกษาวิธีการของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบด้านความปลอดภัย และมาตรฐานพลังงาน ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ถ่ายทอดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ดูรายละเอียดงานราชการหางานราชการตาม link งานราชการด้านล่างนี้
 
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63538074543611378 4.pdf
 
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาการบัญชี
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป เช่น ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป โดยควบคุมและวิเคราะห์ การจัดการงานต่างๆ เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดพิมพ์ งานสารบรรณ งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานด้านบัญชี และงบประมาณ ด้านติดต่อประสานงาน ทั้งภายนอก และภายในทีมงานหรือหน่วยงาน งานด้านดูแลการจัดประชุม งานรับรอง และงานพิธีการต่างๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร การนำเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ งานชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ดูรายละเอียดงานราชการหางานราชการตาม link งานราชการด้านล่างนี้
 
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63538074359541850 3.pdf
 
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 หรือ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เช่น ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ของหน่วยงาน สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และโครงการเกี่ยวกับการดำเนินงานเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ จัดทำสื่อ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ดำเนินการการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้ และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู้ และข่าวสารผลงานของหน่วยงานผ่านสื่อ และช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ ร่วมดำเนินการประเมินผล การดำเนินงานเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดทำระบบและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจกรรมข่าวสาร ความรู้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 ดูรายละเอียดงานราชการหางานราชการตาม link งานราชการด้านล่างนี้
 
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63538074207637161 8.pdf
 
 วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน :สมัครด้วยตนเอง
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
 สอบวันที่:
 ประกาศผลสอบ:

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com