ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

งานราชการ


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
งานราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.ค. -08 ส.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานราชการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 ก.ค. -08 ส.ค. 2557  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
 อัตราเงินเดือน: 17,500
 อัตราว่าง: 3
 ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
 เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ค. – 08 ส.ค. 2557
 
 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
 
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 อัตราเงินเดือน : 17500 บาท
 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ สำนักงาน ก.พ.
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ
 (1) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เช่น ด้านการผลิต การตลาด เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และระเบียบข้อกำหนดด้านเทคนิคของสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อเสนอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งในภาพรวมและรายสาขา
 (2) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ พร้อมวิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมา เพื่อวางแนวทางประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนบริหารหรือกำกับโครงการ ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศทั้งในภาพรวมและรายสาขา
 (3) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและ ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการบริหารจัดการโครงการ
 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถบรรลุตามภารกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนติดตามประเมินผล
 ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
 (4) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้านนโยบายอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการกำหนดยุทธศาสตร์ของภาครัฐ ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานความร่วมมือ ท่าที
 การดำเนินงาน และการผลักดันเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางและกระแสเศรษฐกิจโลก
 
 2. ด้านการวางแผน
 วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 
 3. ด้านการประสานงาน
 (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานภายใน ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
 (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 4. ด้านการบริการ
 (1) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 (2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรม
 
 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : – ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 - ความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - ความรู้และความสามารถในการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม
 - ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตามประกาศ
 
 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 
 วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :ตนเอง  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
 สอบวันที่:
 ประกาศผลสอบ:
 
 ดุรายละเอียดงานราชการหางานราชการตาม link งานราชการด้านล่างนี้
  http://job.ocsc.go.th/images/Job/63540598193668167 5.pdf

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com