ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สนง.คุมประพฤติ รับ ม.3-ป.ตรี 33 อัตรา

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
      1. พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 18 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 9,160 บาท
 
      - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานกรุงเทพ มหานคร ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนคร เหนือ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ และสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงดุสิต
 
      - วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมนุษยวิทยา ทั้งนี้ ผู้จบ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) วิชาเอกด้านการปกครองและด้านบริหารรัฐกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะต้องมีหนังสือรับรองคณะของมหาวิทยาลัยมาแสดงด้วย
 
      2. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
      - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ และสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดมีนบุรี
 
      - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ
 
      3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกลุ่มงานบริการ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
      - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครเหนือ และสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลจังหวัดพระโขนง
 
      - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
      4. พนักงานควบคุม กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทน 5,860 บาท
 
      - สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครเหนือ
 
      - วุฒิ ม.ศ.3, ม.3, ม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 การรับสมัคร
 
      ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร เลขที่ 89/2 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2424-4600-1 และ 0-2424-4609 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2550ในวันและเวลาราชการ
 
      5. เจ้าหน้าที่สื่อสาร กลุ่มงานบริการ กลุ่มประสานราชการและช่วยอำนวยการ อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
      - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้า ช่างโทรคมนาคม หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
      6. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
 
      กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
      - วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างภาพ ช่างอิเล็ก ทรอนิกส์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
      7. เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
      - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
      8. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจำนวน 2 อัตรา กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานการคลัง ค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
      - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
      ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ชั้น 2 กรมคุมประพฤติ ถนน พรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. 0-2411-1896 ตั้งแต่วันที่ 5-13 มิถุนายน 2550 ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท
 
      ขณะเดียวกัน สำนักคุมประพฤติภาค 5 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
      1. พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา
 
      - วุฒิปริญญาตรี ทางอาชญาวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา และมานุษยวิทยา หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
      สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดในสังกัดสำนักงานภาค 5 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน (เป็นอัตราว่างของจังหวัดแม่ฮองสอน) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (เป็นอัตราว่างของจังหวัดลำพูน) ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2550 อัตราค่าตอบแทน 9,160 บาท
 
      2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา
 
      - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
      สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดในสังกัดสำนักงานภาค 5 ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง (เป็นอัตราว่างของจังหวัดเชียงราย) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย (เป็นอัตราว่างของจังหวัดเชียงราย) ระยะเวลาการจ้างวันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2550 อัตราค่าตอบแทน 6,740 บาท
 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติดังต่อไปนี้
 
      1. สำนักงานคุมประพฤติภาค 5 โทร. 0-5911-2577-78
 
      2. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด เชียงราย โทร. 0-5371-3030
 
      3. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ลำปาง โทร. 0-5422-6171, 0-5431-6795
 
      4. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด แพร่ โทร. 0-5452-2851, 0-5353-2655
 
      5. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด พะเยา โทร. 0-5448-2390, 0-5448-2164
 
      6. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด แม่ฮ่องสอน โทร. 0-5361-1411, 0-5361-5007
 
      7. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ลำพูน โทร. 0-5356-0271, 0-5356-0275
 
      8. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด น่าน โทร. 0-5475-0959, 0-5477-1510
 
      9. สำนักงานคุมประพฤติประจำ ศาลจังหวัดฝาง โทร. 0-5338-2966
 
      สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2550 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น. โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบตามอัตราดังนี้
 
      - กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 200 บาท
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยี่นพร้อมใบสมัครสอบ
 
      1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป
 
      2.สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดง ผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่ต้องการสมัครอย่างละ
 
      1 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 7 มิถุนายน 2550
 
      3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียบบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
 
      4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อนาม-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครสอบ ไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.43) ใบสมัครทหารกองหนุน (สด.8) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ
 
      ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า รับรองสำเนาถูกต้องŽ และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com