ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 22 พ.ค. 2561

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
สนง.ศาลปกครองขอนแก่น รับ จนท.ประชาสัมพันธ์ (บัดนี้ถึง 20 มิ.ย.50)

ด้วยสำนักงานศาลปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์รับสมัครคัดเล ือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานศาลปกครองในสำนักงานศาลปกคร องขอนแก่น ดังนี้
 
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
         เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,440 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 7,440 บาท
 
         - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
 
         - มีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิ ภาพ
 
         - มีจิตสำนึกบริการ
 
         - มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
 
         - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 
         - มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 
         - มีความกระตือรือร้น ชอบค้นคว้า และสนใจข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน
 
         - มีความละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 
         - มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ
 
         - มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
 
         - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 
         1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใสˆแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว เท่านั้น ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (โดยเขียนชื่อ-สกุล ด้านหลังรูปถ่าย) จำนวน 3 รูป
 
         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีรูปถ่ายและลายมือชื่อของผู้ถือบัตรจำนวน 1 ฉบับ
 
         3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
 
         4. สำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยให้นำเอกสาร หลักฐานที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
 
         5. สำเนาหลักฐานแสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (ใบ สด.8 ใบ สด.9 หรือใบ สด.43) จำนวน 1 ฉบับ
 
         6. สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 
         ทั้งนี้ให้จัดทำสำเนาหลักฐานทุกฉบับโดยใช้กระดาษขนาด A4 และให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า "สำเนา ถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย
 
 เงื่อนไขในการสมัคร
 
         ผู้สมัครสอบต้องนำมายื่นใบสมัครด้วยตนเองและจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร ให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
 
         - ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมาให้ครบในวันยื่นใบสมัคร สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นจะไม่รับใบสมัครหากยื่นเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ
 
         - สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น จะรับพิจารณาการสมัครเฉพาะจากใบสมัครที่สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นกำหนดเท่านั้น
 
         - ใบสมัครฉบับใดที่ไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ สำนักงานศาลปกครองขอนแก่นจะไม่รับไว้พิจารณา
 
         ผู้สมัครรับคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30-16.30 น. ณ สถานที่รับสมัคร ชั้น 1 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เลขที่ 177/48 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4322-7433-4 ต่อ 210 โทรสาร 0-4322-3704
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com