ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันจันทร์ที่ 23 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาว  คัดปวส.-ป.ตรี 259 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคค ลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 1.นักจิตวิทยา
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและแนะแนว
 จิตวิทยาและการแนะแนว
 
 2.นักสังคมสงเคราะห์
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 
 3.นักวิชาการเงินและบัญชี
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 4.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
 
 5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางคอมพิวเตอร์
 
 6.นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการศึกษา
 
 7.นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมโยธา
 
 8.นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านช่างยนต์)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมเครื่องกล
 
 9.นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 10.นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 
 11.นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านศิลปะ)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางศิลปกรรม ศิลปหัตถกรรม
 
 12.นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านเกษตรกรรม)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางการเกษตร
 
 13.นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านการบังคับเครื่องจักรกลหนักในการก่อสร้าง)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางวิศวกรรมเครื่องกล
 กลุ่มงานบริการ
 
 14.พนักงานพินิจ (ชาย)
 -เพศชาย
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
 15.พนักงานพินิจ (หญิง)
 -เพศหญิง
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน-6 กรกฎาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครดังนี้
 -กลุ่มงานบริการ จำนวน 100 บาท
 -กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 200 บาท
 1.สนามสอบจังหวัดระยอง
 สถานที่รับสมัคร
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง เลขที่ 144/1 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 โทร.0-3861-2224
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (2 อัตรา)
 หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (5 อัตรา)
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 8 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 10 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (6 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 พนักงานพินิจ (หญิง) (3 อัตรา)
 2.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง เลขที่ 223 หมู่ 9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 โทร.0-3826-0537-9
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (2 อัตรา)
 หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 9 นักวิชาการอาบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อม) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (6 อัตรา)
 3.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด เลขที่ 329/10 หมู่ 5 ถนนสายดอนจวน-บ้านล่าง ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 โทร.0-3952-4009
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 62/22-24 ถนนปราจีนตคาม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร.0-3721-4722-3
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปราจีนบุรี
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (2 อัตรา)
 5.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว เลขที่ 568-570 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร.0-3742-5504-5
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระแก้ว
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 2.สนามสอบจังหวัดราชบุรี
 สถานที่รับสมัคร
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี เลขที่ 5/1 หมู่ 10 ถนนหนองแช่เสา-หนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 71000 โทร.0-3237-3373, 0-3237-3612
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (8 อัตรา)
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 8 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 9 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 10 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 11 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 12 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) (1 อัตรา)
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม เลขที่ 13 หมู่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทร.0-3437-5011, 0-3437-5072
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 222 หมู่ 6 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร.0-3555-0537, 0-3555-0690
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (2 อัตรา)
 4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 89 หมู่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร.0-3453-1271
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ 25/19-20 หมู่ 3 ถนนสหกรณ์ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร.0-3443-7201
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 2/114-115 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร.0-3240-1279-80
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 7. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 10/106-7 ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร.0-3471-6124
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรสงคราม
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 8. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 53/13-15 ถนนเพชรเกษม ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร.0-3260-1713
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (2 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 3.สนามสอบจังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่รับสมัคร
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 101 ถนนมิตรภาพ ซอย 19 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.0-4421-4105
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (4 อัตรา)
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 8 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 9 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 10 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 12 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 พนักงานพินิจ (หญิง) (2 อัตรา)
 2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 135 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.0-4461-7242
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เลขที่ 10 หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240 โทร.0-3636-9596
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสระบุรี
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 4.สนามสอบจังหวัดขอนแก่น
 สถานที่รับสมัคร
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 728 หมู่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0-4324-4363, 0-4320-3014
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (5 อัตรา)
 หน่วยที่ 8 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 9 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) (1 อัตรา)
 2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 82 หมู่ 12 ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร.0-4351-9744
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (2 อัตรา)
 3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร.0-4220-1267
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่ 266/4-5 ถนนดำรงค์บูรณะ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทร.0-4231-2693-4
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย เลขที่ 1578/8-10 ถนนเลยด่านช้าง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 36000 โทร.0-4281-1245
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเลย
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย เลขที่ 897/11-12 ถนนมีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 โทร.0-4246-1090-2
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดหนองคาย
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 7. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร เลขที่ 345/9-10 ถนนสกล-กาฬสสินธุ์ หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทร.0-4271-1719
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสกลนคร
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 5.สนามสอบจังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่รับสมัคร
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 118 หมู่ที่ 12 บ้านหนองถ่าน ถนนชยางกูร ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.0-4520-0533
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (4 อัตรา)
 หน่วยที่ 9 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 10 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 11 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 12 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เลขที่ 200 หมู่ที่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 47000 โทร.0-4258-7173
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 3.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 43/10-11 ถนนศรีวิเศษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0-4561-6652
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 33/36-37 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร.0-4261-4476
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 6.สนามสอบจังหวัดนครสวรรค์
 สถานที่รับสมัคร
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 260 หมู่ 8 ตำบลนคสวรรค์ตก อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร.0-5624-5217
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (2 อัตรา)
 หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (7 อัตรา)
 หน่วยที่ 9 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 11 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านศิลปะ) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 12 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (3 อัตรา)
 2.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 115 หมู่ 5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0-3532-2086
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 2 นักสังคมสงเคราะห์ (2 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการการเงินและบัญชี (2 อัตรา)
 หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (2 อัตรา)
 3.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย 386/5-6 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร.0-5561-2472
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เลขที่ 66/10-11 ถนนเทพาพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทร.0-5672-0177 , 0-5672-0930
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 13 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก เลขที่ 399/11-13 หมู่ 1 ถนนจรดวิถีถ่อง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 โทร.0-5551-7765
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตาก
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร เลขที่ 39/89-90 ถนนสระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 โทร.0-9201-8596, 0-5661-3156-8
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพิจิตร
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 7.สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่รับสมัคร
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ 158 หมู่ 3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทร.0-5329-7043
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7จังหวัดเชียงใหม่ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1อัตรา)
 หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (1อัตรา)
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านช่างไม้) (1อัตรา)
 หน่วยที่ 9 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) (1อัตรา)
 หน่วยที่ 10 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) (1อัตรา)
 หน่วยที่ 11 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านศิลปะ) (1อัตรา)
 หน่วยที่ 12 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) (1อัตรา)
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เลขที่ 226 หมู่ 4 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทร.0-5375-0860
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา เลขที่ 238/17-18 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต่ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร.0-5448-4232
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพะเยา
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 พนักงานพินิจ (1 อัตรา)
 4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ เลขที่ 40/8 หมู่ 7 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดแพร่
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เลขที่ 200/8-11 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร.0-5471-1728
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดน่าน
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 6.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 122/20 ถนนอุตรดิตถ์ – วังกระพี้ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร.0-5541-1662
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 8.สนามสอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่รับสมัคร
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 106 ตำบลพ่อขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร.0-7740-5576
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (2 อัตรา)
 หน่วยที่ 10 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) (1อัตรา)
 หน่วยที่ 11 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านศิลปะ) (1อัตรา)
 หน่วยที่ 12 นักวิชาการอบรมและฝึกอาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) (1อัตรา)
 2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 38/14 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทร.0-7625-0353
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (3 อัตรา)
 3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 57 หมู่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร.0-7532-4541
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง เลขที่ 377/6-8 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลนางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร.0-7781-2790
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระนอง
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 5.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา เลขที่ 68/12-13 ถนนพังงา-ทับปูด ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 โทร.0-7641-4517-8
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพังงา
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งที่ว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 9.สนามสอบจังหวัดสงขลา
 สถานที่รับสมัคร
 1.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กแลเยาวชน เขต 8 จังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนินนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร.0-7432-6815
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กแลเยาวชน เขต 8 จังหวัดสงขลา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 1 นักจิตวิทยา (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 8 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 9 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 10 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) (1 อัตรา)
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี เลขที่ 169/53 หมู่ 6 ถนนปากน้ำ-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร.0-7333-7149
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (2 อัตรา)
 3.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการ เลขที่ 229 หมู่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 95000 โทร.0-7353-2049
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา เลขที่ 53-53/1 ถนนอุตสาหกรรม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร.0-7324-0382
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)
 5.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล เลขที่ 498 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 โทร.0-7472-4682-4
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 10.สนามสอบจังหวัดนนทบุรี
 สถานที่รับสมัคร
 1.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม บริเวณชั้น 1 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.0-2502-8006-7
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในบัญชีของสนามสอบจังหวัดนนทบุรี จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในหน่วยสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดังต่อไปนี้
 1) สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน
 2) สำนักงานเลขานุการกรม
 3) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
 4) ศูนย์ฝึกและอบรมแด็กและเยาวชนบ้านกรุณา (ที่ตั้งหน่วยงาน อ.บางปลา จ.สมุทรปราการ)
 5) ศูนย์ฝึกและอบรมแด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา
 6) ศูนย์ฝึกและอบรมแด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา
 7) ศูนย์ฝึกและอบรมแด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี (ที่ตั้งหน่วยงาน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม)
 8) ศูนย์ฝึกและอบรมแด็กและเยาวชนสิรินธร (ที่ตั้งหน่วยงาน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม)
 9) ศูนย์ฝึกและอบรมแด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก (ที่ตั้งหน่วยงาน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม)
 10) สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี (ที่ตั้งหน่วยงาน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม)
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 2 นักสังคมสงเคราะห์ (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (10 อัตรา)
 หน่วยที่ 4 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 5 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2 อัตรา)
 หน่วยที่ 6 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) (2 อัตรา)
 หน่วยที่ 7 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) (2 อัตรา)
 หน่วยที่ 8 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างยนต์) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 9 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 10 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านช่างไฟฟ้า) (3 อัตรา)
 หน่วยที่ 11 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านศิลปะ) (3 อัตรา)
 หน่วยที่ 12 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านเกษตรกรรม) (2 อัตรา)
 หน่วยที่ 13 นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านการบังคับเครื่องจักรกลหนักในการก่อสร้าง) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (16 อัตรา)
 2.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 100/1 หมู่ 14 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร.0-2325-2023-8
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (8 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 พนักงานพินิจ (หญิง) (2 อัตรา)
 3.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร.0-3731-4253
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 3 นักวิชาการเงินและบัญชี (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (2 อัตรา)
 4.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 80/16-17 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร.0-3851-4565
 สำหรับผู้ที่สอบคัดเลือกได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และตำแหน่งว่างที่จะเรียกบรรจุครั้งแรก
 หน่วยที่ 14 พนักงานพินิจ (ชาย) (1 อัตรา)
 หน่วยที่ 15 พนักงานพินิจ (หญิง) (1 อัตรา)  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com