ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
กรมป่าไม้ คัดปวช.-ป.โท 409 อัตรา

กรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงา นราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้
 1.นายช่างเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างเครื่องยนต์
 
 2.ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค (1 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ บริเวณชั้น 1 อาคารสุรัสวดี ภายในกรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักจัดการป่าชุมชน
 1.นักวิชาการป่าไม้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (29 อัตรา)
 ส่วนกลาง 10 อัตรา
 ส่วนภูมิภาค 19 อัตรา (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-19)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวนศาสตร์
 
 2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 1-17 กลุ่มงานบริการ (49 อัตรา)
 -มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักจัดการป่าชุมชน ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักจัดการและควบคุมป่าไม้
 1.นิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (58 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางนิติศาสตร์
 
 2.นักวิชาการป่าไม้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (58 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวนศาสตร์
 
 3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กลุ่มงานบริการ (45 อัตรา)
 -มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักจัดการและควบคุมป่าไม้ กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 กองการอนุญาต
 1.เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (3 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ
 
 2.นักวิชาการป่าไม้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (19 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี-โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวนศาสตร์
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการอนุญาต อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
 1.นักวิชาการป่าไม้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (79 อัตรา)
 ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 60 อัตรา
 สำนักจัดการบริหารป่าไม้ที่ 1-9 จำนวน 19 อัตรา
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวนศาสตร์
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 
 สำนักงานเลขานุการกรม
 1.ช่างเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค สำนักงานเลขานุการกรม (5 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางช่างเครื่องยนต์
 
 2.ช่างไฟฟ้าสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิค สำนักงานเลขานุการกรม (5 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม
 
 3.นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-19 (19 อัตรา)
 -ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 4.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-19 (19 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางบัญชี
 
 5.เจ้าหน้าที่เผยแพร่ กลุ่มงานบริการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-19 (19 อัตรา)
 -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทางพาณิชยศาสตร์
 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com