ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 22 ต.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
บมจ.ทีทีแอนด์ที คัดปวท.-ป.โท 55 อัตรา

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นผู้ให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ในภูมิภาคจำนวน 1.5 ล้านเลขหมาย กำลังขย ายธุรกิจทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร และอินเตอร์เน็ต เปิดรับสมัครพน ักงานจำนวนมาก ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียดดั งนี้
 
 1.ช่างเทคนิค (ต่างจังหวัด) (10 อัตรา)
 -วุฒิ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญา ด้านโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
 -เพศชาย อายุไม่เกิน 28 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 -หากมีประสบการณ์ด้านโทรคมนาคมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -กรุณาระบุจังหวัดทำงานที่สามารถประจำได้
 
 2.ช่างเทคนิค (กรุงเทพฯ) (5 อัตรา)
 -วุฒิ ปวส. สาขาโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 -อายุไม่เกิน 28 ปี มีประสบการณ์ หรือความรู้ความเข้าใจด้านโทรคมนาคม สื่อสารข้อมูล หรือระบบโครงข่าย
 -มีใจรักในงานบริการ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 
 3.Programmer/ Implementer for Oracle Application (กรุงเทพฯ) (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -อายุไม่เกิน 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป ทางด้าน Oracle Developer for Oracle Application
 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อได้ดี
 -มีความรู้ด้านธุรกิจโทรคมนาคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4.System Analyst/ Programmer / Operation Support (กรุงเทพฯ) (5 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท ทางด้านคอมพิวเตอร์ วิทยากรคอมการพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -อายุไม่เกิน 30 ปี ประสบการณ์ 0-3 ปี ขึ้นไป ในงานที่เกี่ยวข้อง
 -มีความรู้ด้านธุรกิจโทรคมนาคม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5.เจ้าหน้าที่งบประมาณ/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่บัญชี (กรุงเทพฯ) (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -อายุไม่เกิน 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานที่เกี่ยวข้อง
 -สามารถใช้ระบบ Microsoft Office, Oracle Finance หรือระบบงานงบประมาณอื่น ๆ
 
 6.System Engineer / Databese Administrator (กรุงเทพฯ) (5 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -อายุไม่เกิน 30 ปี ประสบการณ์ 1-3 ปี ขึ้นไป มีความรู้ทางด้าน UNIX, RDBMS Oracle PL/SQL, Billing and CRM System ETL tool, SQL, PL/SQL, Shell script.
 -มีความรู้ด้านธุรกิจโทรคมนาคมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 7.ผู้จัดการส่วนงานวางแผน จังหวัดอยุธยา (1 อัตรา)
 -อายุ 30-40 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 3-10 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร งานวางแผนธุรกิจ
 -มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานในลักษณะ Multi Function ได้
 -มีความเชี่ยวชาญด้าน IT และโทรคมนาคม
 -มีความมุ่งมั่นและทำงานเชิงรุก
 -สามารถทำงานประจำที่จังหวัดอยุธยาได้
 
 8.ผู้จัดการบริหารงานขาย (Sale Manager) (10 อัตรา)
 -อายุ 28-35 ปี
 -วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการขาย การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านวางแผนและการบริหารงานขาย การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการลูกค้า จัดทำแผนงานเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย
 -มีภาวะการเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานได้
 -มีประสบการณ์/ความรู้ด้านอินเตอร์เน็ท และมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่ปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถปฏิบัติงานได้ในจังหวัดต่อไปนี้ พัทยา ระยอง ชลบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ เชียงราย ลำปาง ราชบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี
 
 9.วิศวกร (กรุงเทพฯ, ต่างจังหวัด) (10 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -อายุไม่เกิน 30 ปี
 -มีประสบการณ์ 0-2 ปี ขึ้นไป ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -หากมีประสบการณ์ด้านบริหารโครงข่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -กรุณาระบุจังหวัดทำงานที่สามารถประจำได้
 
 10.เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ) (4 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี-โท ด้านบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -อายุไม่เกิน 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านสรรหาว่าจ้าง ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล หรือพัฒนาองค์กร
 -มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง KPIs, Competency
 -มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถจำแนกประเด็น หาความสำพันธ์เชิงเหตุผล อย่างเป็นขั้นตอน
 -มีความคิดรวบยอด เห็นความสัมพันธ์ของเหตุการณ์และเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อน
 -มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มองเห็นปัญหา อุปสรรค/โอกาส ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหาเชิงรุกได้อย่างสร้างสรรค์
 -มีความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ ให้ผู้อื่นเห็นด้วยหรือสนับสนุนได้ดี
 -มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร โอกาสใหม่ๆ และประมวลผลได้อย่างเป็นระบบ
 
 ผู้สมัครทุกตำแหน่งมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
 1.จบการศึกษาจากสถาบันรัฐบาลเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และสถาบันเอกชนเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ยกเว้น มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ไม่นำเกรดมาตัดสิทธิในการพิจารณารับสมัคร
 
 2.มีความรู้ความชำนาญภาษาอังกฤษ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 
 3.เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น  
 
 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมหลักฐานฯ และ ระบุจังหวัดที่ไปปฏิบัติงานได้ ส่งมาที่ บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) แผนกบริหารอัตรากำลัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 252/30 อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร.0-2693-2100 ต่อ 3713, 3715, 3719, 3733 หรือสมัครได้ที่สำนักงานสาขาต่างจังหวัด หรือ
 สมัครได้ที่ www.ttt.co.th หรือ www.tttonline.net หรือ e-mail : hrm@ttt.co.th  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com