ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันอังคารที่ 20 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
แพทยศาสตร์ศิริราช คัดม.3-ป.โท 16 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว โด ยมีรายละเอียดดังนี้
 
 พนักงานมหาวิทยาลัย
 1.นักวิชาการเงินและบัญชี งานการคลัง สำนักงานคณบดี (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
 -มีความรู้ความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint และสามารถใช้ Microsoft Visio ได้ด้วย
 
 2.นักเทคนิคการแพทย์ ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 -หากมีประการณ์ด้านการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ระบบคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3.นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลัง สำนักงานคณบดี (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
 -มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint และสามารถใช้ Microsoft Visio ได้ด้วย
 ตำแหน่งที่ 1-3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2550
 
 4.บรรณารักษ์ โครงการของเล่นเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบรรรณารักษศาสตร์
 -หากมีประสบการณ์ด้านห้องสมุดเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5.แพทย์ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิไม่น้อยกว่าแพทยศาสตรบัณฑิต และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 ตำแหน่งที่ 4-5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2550
 
 6.พยาบาล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา (2 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิพยาบาลศาสตร์บัณฑิต หรือพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
 -มีหนังสือรับรองหารผ่านงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 -หากมีประสบการณ์ด้านการระงับปวดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถจัดการงานวิจัย การบันทึกข้อมูลเพื่อวิจัยทางสถิติโดยเฉพาะโปรแกรม SPSS
 -สามารถสอนให้ความรู้ผู้อื่นได้ พร้อมจะเข้ารับการอบรมความรู้ใหม่ ๆ จัดทำสื่อการสอนเป็นพร้อมที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานประจำ
 ตำแหน่งที่ 6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2550
 
 7.พยาบาล สาขาวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต หรือสูงกว่า
 -มีหนังสือรับรองหารผ่านงานด้านการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 -หากมีประสบการณ์ด้านความรู้ทางสถิติและงานวิจัย หรือสามารถทำ automated peritoneal dialysis จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
 ตำแหน่งที่ 7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2550
 
 ลูกจ้างชั่วคราว
 1.ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลศิริราช (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคหกรรมศาสตร์ เอกอาหารและโภชนาการ
 -หากมีประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความชำนาญด้านอาหารและโภชนาการ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel, Word, PowerPoint, Internet ได้
 ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2550
 
 2.นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด (1 อัตรา)
 -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า วิทยุและโทรคมนาคม
 -มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
 ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2550
 
 3.คนงาน โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 -รักงานบริการ ขยัน สะอาด อดทน
 ตำแหน่งที่ 3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2550
 
 4..ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่ธุรการ) ศูนย์พิษวิทยาศิริราช (1 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม
 -หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการ เลขานุการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5.ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ (1 อัตรา)
 -ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น) อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคหกรรมศาสตร์
 -หากมีประสบการณ์ด้านอาหารและโภชนาการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความชำนาญด้านอาหารและโภชนาการ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel, Word, PowerPoint, Internet ได้
 
 6.คนงาน ฝ่ายโภชนาการ (2 อัตรา)
 -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 -หากมีประสบการณ์ด้านการบริหาร การขนส่ง การเตรียม ผลิต และจัดเก็บวัสดุอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถพิเศษ เช่น งานช่าง งานธุรการ
 
 7.คนครัว ฝ่ายโภชนาการ (1 อัตรา)
 -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันรับสมัคร
 -ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 -หากมีประสบการณ์ด้านการบริหาร การขนส่ง การเตรียม ผลิต และจัดเก็บวัสดุอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ความสามารถพิเศษ เช่น งานช่าง งานธุรการ
 ตำแหน่งที่ 4-7รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2550  
 
 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัคร หรือส่งประวัติส่วนตัวโดยรายละเอียดพร้อมรูปถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ห้องที่ 3) ตึกอำนวยการ ชั้น 1 (โรงพยาบาลศิริราช) เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ในวันและเวลาราชกา
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com