ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว รับพนักงาน 37 อัตรา (บัดนี้ถึง 31 ต.ค.50)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุ คลากรเพื่อเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 คณะศิลปะศาสตร์
 1.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านอุตสาหกรรมบริการ หรือการท่องเที่ยว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านอุตสาหกรรมบริการ การโรงแรม ธุรกิจการบิน หรือ การท่องเที่ยว
 -ควรมีบัตรมัคคุเทศก์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี
 -สามารถออกฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่กับนักศึกษาได้
 
 2.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านอุตสาหกรรมบริการ การโรงแรม ธุรกิจการบิน หรือการท่องเที่ยว
 -โดยต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ด้านอุตสาหกรรมบริการ หรือการท่องเที่ยว
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี
 -มีบัตรมัคคุเทศก์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 -สามารถออกฝึกภาคปฏิบัตินอกสถานที่กับนักศึกษาได้
 
 3.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท-เอก ทางภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์
 -ถ้ามีประสบการณ์การสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 
 คณะบริหารธุรกิจ
 4.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบัญชี (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโทด้านสาขาวิชาการ บัญชี จากสถานบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง ผู้สำเร็จการศึกษาต่างประเทศ หรือเป็นผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 25 ปีขึ้นไป
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางด้านการจัดการลอจีสติกส์ (จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
 -ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีใจรักการสอน การถ่ายทอดความรู้ ค้นคว้าศึกษาความรู้เพิ่มเติม มีความทุ่มเทและเสียสละ
 
 6.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ที ก.พ. รับรอง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีใจรักการสอน ค้นคว้าศึกษาความรู้เพิ่มเติม มีความทุ่มเทและมีความเสียสละ
 
 7.อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ที ก.พ. รับรอง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีใจรักการสอน ค้นคว้าศึกษาความรู้เพิ่มเติม มีความทุ่มเทและมีความเสียสละ
 
 คณะกายภาพบำบัด
 8.อาจารย์ประจำ คณะกายภาพบำบัด (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(สาขากายภาพบำบัด) และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางด้านการจัดการลอจีสติกส์ (จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง)
 -มีใจรักการสอน การถ่ายทอดความรู้ ค้นคว้าศึกษาความรู้เพิ่มเติม มีความทุ่มเทและเสียสละ
 -มีประสบการณ์จะได้รับ
 
 คณะการแพทย์แผนจีน
 9.อาจารย์ประจำ คณะการแพทย์แผนจีน (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการแพทย์แผนจีนหลักสูตร 5 ปี
 -มีความรู้ความสารมารถและทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาจีนเป็นอย่างดี
 -มีความตั้งใจ อุทิศตน และมีวิสัยทัศน์ในการเรียนการสอนและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีน
 
 กองอาคารสถานที่
 10.เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (2 อัตรา)
 -เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้า
 -มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค อย่างน้อย 2 ปี
 
 คณะเทคนิคการแพทย์
 11.เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เคมี จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 12.อาจารย์ประจำ คณะเทคนิคการแพทย์ (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หรือ
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชา พยาธิวิทยาคลินิก เทคนิคการแพทย์ ที่เน้นทางด้าน โลหิตวิทยา และจุลทรรศนศาสตร์คลินิก หรือ
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่เน้นทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยา ธนาคารโลหิต หรือ
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิก ที่เน้นทางด้านเชื้อรา แบคทีเรีย เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยา หรือ
 -มีประสบการณ์การทำงานประจำ (Routine work) ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
 13.อาจารย์ประจำเทคนิคการแพทย์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หรือ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาเคมี พยาธิวิทยาคลินิก พิษวิทยา เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์การทำงานประจำ (Routine work) ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
 คณะนิเทศศาสตร์
 14.อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท/เอก ด้านนิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (จากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ หรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย)
 
 คณะเภสัชศาสตร์
 15.อาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ (8 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตรบัณฑิต
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ด้านเภสัชวิทยา เภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชเคมี เภสัชเวท หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 คณะพยาบาลศาสตร์
 16.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท/เอกโดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการพยาบาลและปริญญาโท การพยาบาลสุขภาพจิต หรือการพยาบาลจิตเวช การพยาบาลแม่และเด็ก การผดุงครรภ์ การพยาบาล กุมารเวชศาสตร์ การพยาบาลครอบครัว หรือ
 -ปริญญาโททางการพยาบาล หรือสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ การทำงานการพยาบาลในหอผู้ป่วยหรือในชุมชนเกี่ยวกับสุขภาพจิต และหรือจิตเวช หรือที่มีประสบการณ์ การทำงานในหอผู้ป่วย ทางสูติศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ นรีเวชศาสตร์ และการพยาบาล ครอบครัว หรือ
 -ปริญญาเอกทางการพยาบาล/การสาธารณสุข/อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
 -หากมีประสบการณ์ทางด้านแม่และเด็ก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 17.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคมนาคม
 -มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านระบบปฏิบัติการ หรือระบบเครือข่ายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
 18.อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ,วิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 -ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล)
 -สามารถสอนรายวิชาพื้นฐานวิศวกรรมได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 -หากมีประสบการณ์การสอน การฝึกอบรม การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร.0-2312-6300 ต่อ 1142, 1143, 1448 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ  
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com