ดูงานล่าสุด /หน้าแรกงาน

 



หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน

งานราชการ  งานรัฐวิสาหกิจ  งานเอกชน  งานสถาบันการศึกษา  แหล่งคู่มือสอบ  รวมเว็บไซต์หางาน

         


หางาน งานราชการ วันเสาร์ที่ 17 ส.ค. 2562

 หางาน Add ตั้งเป็นหน้าแรก  

เมนูหางาน
   หน้าแรกหางาน
   มุมสมาชิกหางาน
      แก้ไขหางาน
      แก้ไขโลโก้หางาน
ชื่อหางาน
รหัสหางาน   
ลืมรหัสผ่าน สมัครหางาน
   หางานตามหมวดหมู่
    หางานทุกหมวด
    งานรัฐวิสาหกิจ
    งานราชการ
    งานสถานศึกษา
    งานเอกชน
   ลำดับงาน
     งาน. แรกอยู่หน้าแรก
     งาน. ล่าสุดอยู่หน้าแรก
  เลือกสีงาน   1 2 3 4 5 6 7


 

way


พิมพ์
ส่งให้เพื่อน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 คัดปวช.-ป.โท กว่า 40 อัตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 คณะแพทยศาสตร์
 1.นักเทคนิคการแพทย์ (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเทคนิคการแพทย์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows, MS Office การจัดการข้อมูลทางสถิติอย่างง่าย เป็นต้น
 -สามารถเรียนรู้และเข้าใจระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS)
 -มีความรู้วิชาการเทคนิคการแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 -หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
 2.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยี สาขาวิชาเวชนิทัศน์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หรือศิลปศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 -หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 
 3.พนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ บัญชี บริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์
 -มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี -มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในขั้นปานกลาง
 -หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 ตำแหน่งที่ 1-3 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
 
 4.เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยการ คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การตลาด และบัญชี
 -มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 -หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 ตำแหน่งที่ 4 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 5.อาจารย์ สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) (2 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ ศิลปศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน
 -มีประสบการณ์และผลงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน Graphic Design หรือ Computer Animation
 -หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 ตำแหน่งที่ 5 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2550
 
 คณะเภสัชศาสตร์
 6.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์
 -หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 ตำแหน่งที่ 6 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2550
 
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 7.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์
 -มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณเป็นอย่างดี
 -มีความสามารถจดบันทึกรายงานการประชุมได้
 -มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
 
 8.นักวิชาการพัสดุ (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม
 -มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุเป็นอย่างดี
 -มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 ตำแหน่งที่ 7-8 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2550
 
 กองกิจการนักศึกษา
 9.นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ลูกจ้างชั่วคราว) (1 อัตรา)
 -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแนะแนว สาขาจิตวิทยา หรือสาขาด้านการศึกษา
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Assess, PowerPoint และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 -สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 -หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 -ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
 ตำแหน่งที่ 9 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550  
 
 ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคารศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 3 และที่ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือที่ E-mail : kisare@kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ในวันและเวลาราชการ
 

 เครื่องราง ของขลัง หายาก
1. วัตถุมงคลมาใหม่
2. ของขลังหายาก
3. ดาบ มีดหมอ พระขรรค์
4. ไหลดำ ไหลเขียว
5. พระประจำวันเกิด
6. พระบูชา คนไทยนิยม
7. องค์ หลวงพ่อ หลวงปู่ ครูบา
8. พระพิมพ์ พระสมเด็จ ชุดเบญจภาคี
9. พระพิฆเนศวร
10. องค์กษัตริย์ นักรบ
11. วัตถุมงคล ค้าขาย โชคลาภ ร่ำรวย
12. ลูกประคำ ตะกรุด
13. ชุดวัตถุมงคล แขวนบ้าน หน้ารถ
>>>ดูเครื่องรางของขลังทั้งหมด<<<

 


สุดยอด 10 เครื่องราง ของขลัง ดูทั้งหมด 2,000 รายการ คลิกที่นี่
ของใช้ผัวหลง/สาวหลง ของให้โชคการพนัน ของขลังฝังเสาบ้าน เหล็กไหล แก้วขนเหล็ก ปู่ทวดรุ่นเหล็กไหล
ขุนแผน/นางกวักมหาเสน่ห์ น้ำมันหุงผัวหลง/สาวหลง ถุงแดง 9 ของขลัง มีดหมอล้างอาถรรพ์เหล็กน้ำพี้

         



หวย / หวยกูสยาม / ดูดวง / ดูดวงมีสุข / ดูชื่อสกุล / ฟุตบอล / เว็บสำเร็จรูป / แจกของขลัง / มีเกมส์ / เกมส์ / ภาคเหนือ / ดูดวงกูสยาม / สารบัญเว็บมีสุข / สารบัญเว็บ / เกมส์กูสยาม / ฟังเพลง / ฟุตบอลเด็ด / งานราชการ / ตลาด / ข่าว/ วาไรตี้ / คลิป VDO / ข่าวดารา / ของเด็ด / โปรแกรม / ผู้หญิงSEX / เกมส์มัน / Site map

หน้ารวมหางาน  ฝากประกาศงานที่เมล์  meesook9@yahoo.com ใส่หัวข้อเมล์ว่า ฝากงาน
 
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานเอกชน , งานสถาบันการศึกษา , แหล่งคู่มือสอบ , รวมเว็บไซต์หางาน

ประกาศลิขสิทธิ์ผลงานตามกฎหมาย พ.ร.บ.2537
ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลคอลัมน์งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ ได้ที่
meesook9@yahoo.com